Nawigacja

Rankingi korupcji

Globalny Raport Korupcji 2007

Globalny Raport Korupcji (Global Corruption Report) przygotowywany przez Transparency International i skupiający się corocznie na innych obszarach korupcji (korupcja w służbie zdrowia - 2006, sektor gospodarki wodnej – 2008), w 2007 odnosi się do zjawiska korupcji w wymiarze sprawiedliwości.

Raport składa się z trzech części. Pierwsza dotyczy analizy porównawczej, w tym m.in. niezależności i ingerencji politycznej w wymiarze sprawiedliwości oraz odpowiedzialności i kompetencji sędziów. Raporty krajowe dotyczące sztandarowych problemów wymiaru sprawiedliwości w poszczególnych krajach zawarte są w części drugiej. Ostatni dział opisuje badania w zakresie korupcji, instytucje prawne, analizuje sytuacje  najbardziej korupcjogenne dla sędziów, normy społeczne i zwyczajowe, przekupstwo, kary, immunitet sędziowski i egzekwowanie uregulowań antykorupcyjnych.

 

 

Pliki do pobrania

do góry