Nawigacja

Rankingi korupcji

Indeks Percepcji Korupcji 2013

W Indeksie Percepcji Korupcji 2013 (Corruption Perception Index – CPI) Polska uzyskała 60 punktów (2012 r. – 58) i została sklasyfikowana na 38 miejscu (w 2012 r. – 41).

Za Polską znalazły się m.in. Hiszpania (40 miejsce), Litwa (43), Węgry (47), Łotwa (49), Czechy (57). Dla porównania Estonia z 68 punktami jest na 28 miejscu.

Kolejny raz na czele rankingu znalazła się Dania i Nowa Zelandia, które otrzymały 91 punktów, na trzecim miejscu uplasowały się ex aequo Finlandia i Szwecja, które osiągnęły wynik 89 punktów, a na piątym również ex aequo Norwegia i Singapur z 86 punktami. Na przeciwnym biegunie z 8 punktami 175 lokatę zajęły: Somalia, Korea Północna i Afganistan.

Ewaluacji poddano 177 krajów, z których ponad 2/3 uzyskało mniej niż 50 punktów.  

Przygotowywany przez Transparency International rokrocznie od 1995 roku Indeks Percepcji Korupcji (CPI) jest czołowym wyznacznikiem percepcji korupcji w sektorze publicznym.

Od 2012 roku TI  stosuje inną niż w latach poprzednich metodologię, w której przyznaje od 0 do 100 punktów, gdzie 0 oznacza największe skorumpowanie, a 100 najwyższą transparentność. Zmiana ta ma umożliwić dokładne obserwowanie trendów i porównywanie wyników względem lat ubiegłych.

 

Zobacz rezultaty poszczególnych krajów na stronie Transparency International

do góry