Nawigacja

Struktura projektu

Struktura projektu

Na czele projektu stał sponsor, którym było Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pod niego podlega komitet sterujący, na ktorego czele stał Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (WSPol), jako lider konsoprcjum, w skład którego wchodziło jeszcze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna (PSSE). Komitet sterujący nadzorował realizację projektu Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w warunkach bezpiecznego, przyśpieszonego i zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego, ktorego kierownikiem był dr inż. Jerzy Kosiński z WSPol. W jego ramach realizowanych było 8 zadań:

  1. Utworzenie spójnej antyterrorystycznej strategii informacyjnej - kierownik A. Furgała oraz dr A. Nowak z WSPol.
  2. Radykalizacja grup mniejszościowych elementem zagrożenia terrorystycznego - kierownik D. Szlachter z Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz dr. inż. T. Borzoł z WSPol.
  3. Rzeczywisty obraz przestępczości zorganizowanej - strategia - kierownik T. Suchanek oraz K. Wiciak z WSPol.
  4. Pozbawienie sprawców korzyści odniesionych w wyniku przestępstw - Elektroniczny System Odzyskiwania Mienia (ESOM) - kierownik W. Anielski z WSPol.
  5. Satyswakcja policjantów i pracowników ze służby/pracy w policji - kierownik B. Furgała oraz dr K. Augustyniak z WSPol.
  6. Monitorowanie zagrożeń wynikających z rozwoju technologicznego w internecie - kierownik A. Macoch z WSPol.
  7. Tworzenie warunków społecznego poczucia bezpieczeństwa - bezpieczeństwo energetyczne - PSSE.
  8. Problematyka strategii antykorupcyjnej oraz podjęcia w Polsce działań antykorupcyjnych - kierownik K. Krak z Centralnego Biura antykorupcyjnego oraz T Bzymek z WSPol.
do góry