Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

OECD

Raport Grupy Roboczej ds. Korupcji OECD 2010

W dniu 20 kwietnia 2011 roku Grupa Robocza ds. Korupcji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała doroczny raport z tego, jak państwa-strony antykorupcyjnej konwencji OECD wywiązują się z jej implementacji i realizacji.

Opracowany w grudniu 1997 roku ramach Organizacji dokument nosi nazwę „Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych”. Na chwilę obecną jego sygnatariuszami są 34 państwa członkowskie OECD oraz Argentyna, Brazylia, Bułgaria i RPA.


Tegoroczny raport Grupy Roboczej ds. Korupcji rysuje sytuację w raczej pesymistycznych barwach. Jedynie 5 państwom w minionym roku udało się pociągnąć do odpowiedzialności za międzynarodową korupcję osoby fizyczne lub prawne. W gronie państw, które należycie wywiązują się z obowiązków znalazły się Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania, Francja oraz Szwajcaria.

Najbardziej aktywny ponownie pozostaje Waszyngton. Udało się tam ukarać 8 osób i 11 przedsiębiorstw. Niemcy osądziły 3 osoby, Wielka Brytania 2 osoby i przedsiębiorstwo, zaś Francja i Szwajcaria po jednej osobie. Z drugiej strony OECD przyznaje, że postępowania w przypadku korupcji międzynarodowej są skomplikowane i długotrwałe. Raport podaje ponadto, iż 15 państw-stron prowadziło w sumie 260 korupcyjnych dochodzeń, zaś akty oskarżenia wniesiono przeciwko 120 osobom fizycznym i 20 prawnym.

Autorzy raportu podsumowują, że od 1999 roku, kiedy konwencja weszła w życie, przekuwanie jej zapisów w wewnątrzkrajowe normy prawne idzie bardzo powoli. Szereg państw w ogóle do swojego systemu prawnego nie włączyło zapisów penalizujących przekupstwo zagranicznych urzędników przy okazji prowadzenia działalności biznesowej, nie mówiąc o pociągnięciu kogokolwiek do odpowiedzialności, co jest wyraźnym zaniechaniem.

Pełen raport w angielskiej wersji językowej dostępny jest pod poniższym linkiem.Źródło:

http://www.oecd.org/document/47/0,3746,en_2649_37447_47660335_1_1_1_37447,00.html

 

 

 

Pliki do pobrania

do góry