Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

OECD

Działania antykorupcyjne w państwach członkowskich OECD

Raport autorstwa Tomasza Grzegorza Grosse powstał w 2000 roku w ramach programu Fundacji im. Stefana Batorego i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka „Przeciw Korupcji”.

Ukazuje on kompleksowo zjawisko korupcji oraz politykę walki z nią w krajach członkowskich OECD poprzez ograniczanie jej występowania i jej przeciwdziałanie. Głównym zaś polem jego zainteresowania jest korupcja w systemie politycznym i administracyjnym.

Autor wychodzi od scharakteryzowania korupcji, jako odwiecznego fenomenu nieobcego różnym ustrojom oraz współczesnego wzrostu zainteresowania nim. Definiuje szczegółowo samo pojęcie jako niezbędny czynnik metodologiczny.

Omawiając przypadki korupcji politycznej wychodzi z założenia, że przykład idzie od góry. Formułuje też podstawowe obszary działań prewencyjnych, które powinny zostać podjęte dla ograniczenia patologii. Rozpatrując korupcję w administracji, raport zajmuje się dziedzinami tradycyjnie narażonymi na jej występowanie przede wszystkim na szczeblu centralnym, ale nie pominięty jest też szczebel samorządowy. Omówiona zostaje też organizacja służb i procedury antykorupcyjne.

Analizując działania prewencyjne ukazana jest ich dwutorowość idąca w kierunku analizy norm działania oraz zapewnienia pełnej przejrzystości procedur dla mediów i społeczeństwa. Ponadto mowa jest o rozbudowie odpowiednich ośrodków kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Zaś w kontekście rugowania korupcji z życia publicznego, niezbędne jest zaangażowanie prokuratury w działania aktywnego jej zwalczania.

Raport kończy się sformułowaniem wniosków na przyszłość, jakie działania należałoby podjąć dla skuteczniejszego zwalczania patologii w życiu publicznym oraz propozycją priorytetowych działań Polski w ramach strategii walki z korupcją.

 

 

Pliki do pobrania

do góry