Nawigacja

Badania opinii społecznej

Uczciwość ofiarą kryzysu?

W styczniu i lutym 2009 roku firma Ernst & Young przeprowadziła Europejskie Badanie Nadużyć Gospodarczych 2009. Uczciwość ofiarą kryzysu? w 22 krajach europejskich, wśród ponad 2 tysięcy pracowników zatrudnionych w firmach liczących więcej niż tysiąc osób.

Wyniki badania pokazują, iż kadra kierownicza nie tylko nie radzi sobie z problemem nadużyć, ale sama także postrzegana jest jako niegodna zaufania i podatna na nieuczciwe zachowania. Wielu ankietowanych toleruje korupcję i nadużycia w miejscu pracy, jeżeli tylko neutralizują one negatywne efekty kryzysu gospodarczego.

Kadra kierownicza wyższego szczebla z kolei, w porównaniu z szeregowymi pracownikami, częściej jest gotowa przymykać oko na łapówkarstwo czy fałszowanie sprawozdań finansowych.

 

 

Pliki do pobrania

do góry