Nawigacja

Badania opinii społecznej

Korupcja w przededniu zmiany politycznej

Sondaż zrealizowano w dniach 4-8 i 25-29 sierpnia 2005 roku na ogólnopolskiej losowej reprezentatywnej próbie 1004 i 1003 mieszkańców Polski powyżej 15 roku życia.

Celem badania było ukazanie i zanalizowanie społecznego odczucia występowania zjawiska korupcji. Przeprowadzony sondaż nawiązywał do wcześniejszych badań TNS OBOP nad postrzeganiem korupcji w Polsce. Wspólnie obrazują one, jak zmienia się opinia Polaków na temat powszechności korupcji oraz ich odczucia z nią związane.
 

Pliki do pobrania

do góry