Nawigacja

Badania opinii społecznej

Ile kosztuje ''dodatkowe'' leczenie w szpitalu (...)

Badanie przygotowane i przeprowadzone zostało przez studentów Koła Naukowego Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Rzepińskiego.

Badania miało charakter terenowy. Przeprowadzono je w okresie od marca do września 2001 roku metodą wywiadu kwestionariuszowego z dorosłymi pacjentami przebywającymi w tym czasie w wybranych szpitalach warszawskich (434 osoby) oraz z lekarzami pracującymi w tych szpitalach (43 osoby). Celem badania było zdefiniowanie zagadnienia, zdiagnozowanie zjawiska korupcji w publicznej służbie zdrowia i przedstawienie różnych punktów widzenia tego zjawiska w życiu społecznym.
 

 

Pliki do pobrania

do góry