Nawigacja

Badania opinii społecznej

Korupcja po polsku. Dane z raportu TNS OBOP

Badania zostały przeprowadzone przez TNS OBOP w dniach 4-8.08.2005 i 25-29.08. 2005 na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1004 i 1003 mieszkańców Polski powyżej 15 roku życia.

 Dotyczyły one opinii na temat powszechności występowania zjawiska korupcji w Polsce, obszarów i zawodów najbardziej skorumpowanych, porównując jednocześnie  niniejsze badanie z wynikami badań dotyczącymi tych zagadnień, a przeprowadzonych w 1999 roku. Próbowano też zobrazować doświadczenia respondentów z czynną i bierną korupcją oraz ich oczekiwania dotyczące zmian w obszarze korupcji po wyborach parlamentarnych 2005 roku.

Abstrakt sporządzono na podstawie opracowania dotyczącego najważniejszych danych z raportu „Korupcja po polsku”, autorstwa Mateusza Garlicy.

Pliki do pobrania

do góry