Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Doroczny konkurs antykorupcyjny

Anti-Corruption Research Network (ACRN) ogłosił konkurs na pracę naukową o korupcji. Ma to być okazja do przedstawienia nowatorskiego podejścia w badaniu i rozumieniu korupcji oraz prezentacji wyników na temat skuteczności jej zwalczania.

W tym roku tematyka prac powinna skupiać się na zagadnieniach, które będą poruszane również podczas nadchodzącej Konferencji Antykorupcyjnej (International Anti-Corruption Conference – IACC) w Brazylii w dniach 7-10 listopada 2012 roku. Są to:

  •     Wyposażenie i mobilizacja społeczeństwa do walki z korupcją. Jakie wnioski wynikają z obecnej fali ruchu przeciw skorumpowanym przywódcom? Jaką rolę może odegrać w tym kontekście społeczeństwo?
  •     Koniec z bezkarnością. Jakie są granice walki z korupcją?
  •     Co po  Rio+20? Czy zmierzamy ku przejrzystej i zrównoważonej przyszłości?
  •     Brudne pieniądze. Jak odbudować instytucje finansowe i architekturę świata finansów?
  •     Korupcja w sporcie? Jakie niesie następstwa w społeczeństwie?

Nagrody

Autorom nagrodzonych prac zostanie sfinansowane uczestnictwo w 15. Międzynarodowej Konferencji Antykorupcyjnej  (IACC), która odbędzie się w Brazylii w dniach 7-10 listopada 2012 roku. Obejmuje to pokrycie kosztów podróży do Brazylii, rejestracji na konferencji  i 5 noclegów.

Lista prac zostanie opublikowana na stronach ACRN i IACC. Wyselekcjonowane opracowania będą też opublikowane w broszurze i udostępnione wszystkim uczestnikom,  w tym naukowcom, reprezentantom organizacji pozarządowych i sektora prywatnego.

Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do studentów studiów magisterskich lub doktorantów oraz osób, które uzyskały tytuł doktora w ciągu ostatnich 3 lat, a także do młodych badaczy zjawiska korupcji współpracujących z organizacjami pozarządowymi.

Objętość pracy nie powinna przekroczyć 8000 słów, nie wliczając w to przypisów i literatury.

Zgłoszone do konkursu prace powinny  dotyczyć materiałów  opracowanych po 2011 roku. Nie dotyczy to prac już opublikowanych  lub zatwierdzonych do publikacji przez wydawnictwa naukowe.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez międzynarodowe jury.


Zgłaszanie prac

Wszystkie zgłoszenia na Konkurs Prac Naukowych ACRN należy przesyłać w formacie .doc lub .docx do 30 września br. na adres acrn_editor@transparency.org, wpisując w tytule „ACRN Research paper competition”.

Dla celów weryfikacji  uczestnicy powinni dołączyć swoje CV. Rozstrzygnięcie nastąpi do 10 października 2012 roku.

 

Więcej na
http://15iacc.org/agenda/plenary-agenda/language/en/

do góry