Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Indie - portal skargowy

W 2010 roku władze Indii uruchomiły portal, za pośrednictwem którego można składać skargi na 20 organów centralnych i podległe im jednostki. Strona jest administrowana przez Dyrektoriat Zażaleń Publicznych.

Skarga złożona za pośrednictwem portalu trafia do urzędników z ministerstwa, które wcześniej dopuściło się uchybień. W przypadku niezadowolenia z procedury, można ponownie logując się, przesłać zażalenie tym razem do Dyrektoriatu, który po analizie skargi przekazuje ją właściwemu ministerstwu z żądaniem prawidłowego prowadzenia sprawy. Strona pozwala skarżącemu na sprawdzenie statusu sprawy.


Za pośrednictwem strony można upominać się o należyte prowadzenie sprawy dotyczącej m.in. kolei, poczty, zagospodarowania przestrzennego, zasobów naturalnych, lotnictwa cywilnego, transportu drogowego i lądowego, urzędów paszportowych, szpitali i. in.

Do spraw, które nie są procesowane za pośrednictwem portalu należą np. kontrakty prywatne czy sprawy będące w trakcie rozpatrywania przez sąd.Źródła: http://dpg.gov.in/Default.aspx
 

 

do góry