Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Antykorupcyjny portal ONZ

Na początku września tego roku Biuro ds. Narkotyków i Przestępczości Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC) uruchomiło działający pod nazwą TRACK (Tools and Resources for Anti-Corruption Knowledge) portal o tematyce antykorupcyjnej.

Strona zawiera między innymi bazę prawną w zakresie realizacji postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji, stanowiąc elektroniczny, usystematyzowany zbiór przepisów realizujących postanowienia Konwencji z ponad 175 krajów.

Na stronie dostępna jest także lista organizacji z całego świata zaangażowanych w walkę z korupcją zarówno na regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym poziomie. Witryna funkcjonuje także między innymi jako miejsce dla praktyków z zakresu przeciwdziałania korupcji i odzyskiwania mienia.

W następnej kolejności TRACK stawia sobie za cel stworzenie społeczności osób zajmujących się zawodowo problematyką korupcji, w ramach której zarejestrowani użytkownicy będą mogli komunikować się, wymieniać doświadczenia i planować wydarzenia. W założeniu jest to miejsce przeznaczone dla instytucji partnerskich, praktyków w zakresie antykorupcji, a także ekspertów w celu umożliwienia komunikowania się i bezpośredniej współpracy.

Aktualnie wśród organizacji partnerskich znajdują się między innymi Afrykański Bank Rozwoju (African Development Bank), Azjatycki Bank Rozwoju (Asian Development Bank), Grupa Państw Przeciw Korupcji (Council of Europe's Group of States against Corruption – GRECO), Międzynarodowe Stowarzyszenie Instytucji Antykorupcyjnych (International Association of Anti-Corruption Authorities), Bazylejski Instytut ds. Rządów (Basel Institute on Governance) oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD).

 
Źródła:
https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/news-track.html
http://www.track.unodc.org/LegalLibrary/Pages/home.asp
x

 

 

do góry