Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Edukacja antykorupcyjna poprzez zabawę

Organizacja Narodów Zjednoczonych zainicjowała w Boliwii nowe przedsięwzięcie, które poprzez zabawę ma uczyć na temat korupcji i zagrożeń, jakie ona prezentuje.

W uznaniu niebezpieczeństw, zwłaszcza dla najsłabszych, jakie niesie ze sobą korupcja w państwach rozwijających się, Biuro Narodów Zjednoczonych ds. narkotyków i przestępczości (United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC) we współpracy z odpowiedzialnym w Boliwii za przeciwdziałanie temu zjawisku Ministerstwem Przejrzystości Instytucjonalnej i Walki z Korupcją (Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupcion) zainicjowało wspólny projekt edukacyjny.


Obejmuje on cykl 7 gier planszowych, które poprzez zabawę mają uczyć czym jest korupcja, zachęcać do przeciwdziałania temu zjawisku, czy korzystania z przysługujących praw. Gry mają podnosić świadomość odbiorców i wyzwalać w nich społeczną aktywność nacechowaną antykorupcyjnie.

Pierwsza część pt. „Przejrzystość przeciw korupcji” prezentuje podstawowe pojęcia związane z korupcją, zaś druga, „Poznawanie przestępczości” zapoznaje odbiorcę z różnymi rodzajami przestępczości korupcyjnej oraz karami, jakie za nie grożą. Część trzecia przedstawia krajowe instytucje antykorupcyjne. Następne działy bazują na wiedzy zdobytej dotychczas. „Walka z korupcją – prawo i obowiązek”, to kolejna odsłona antykorupcyjnej gry, tym razem koncentrująca się na powinnościach i odpowiedzialności społeczeństwa za walkę z korupcją. W części piątej, która nosi nazwę „Przeciw korupcji… nasz udział”, odbiorca zachęcany jest do osobistego zaangażowania na rzecz przeciwdziałania korupcji. Jest też część poświęcona prawu dostępu do informacji publicznej, jako czołowemu narzędzi w zapobieganiu korupcji. Ostatnia, siódma część gry, „Bingo! Wyeliminujmy korupcję”, zawiera powtórzenie dotychczas zgromadzonej wiedzy wraz ze wskazówkami na temat sposobów jej zastosowania w praktyce.

Jak podano w komunikacie na internetowej stronie UNODC, gra cieszy się pozytywnym przyjęciem ze strony zarówno młodzieży, jak i dorosłych.Źródło:

http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2011/September/not-playing-around--using-games-to-fight-corruption.html

 

 

do góry