Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pentagon krytykowany za kontrakty

Na dziś zaplanowano publikację końcowego raportu Kongresu Stanów Zjednoczonych na temat marnotrawienia pieniędzy w związku z kontraktami w Iraku i Afganistanie. W opinii komentatorów zaniedbania prowadzą do podkopywania amerykańskiej dyplomacji, sprzyjają korupcji i niszczą wizerunek Stanów Zjednoczonych.

Pentagonowi zarzuca się, że kiepski nadzór i brak kompetencji doprowadził do zmarnowania  30 miliardów dolarów. Niezależny raport w tej sprawie przygotowała Komisja ds. Kontraktów w czasie Konfliktów Zbrojnych (Commission on Wartime Contracting - CWC), powołana do analizy przyznawania kontraktów podczas i po zakończeniu wojny w Iraku i Afganistanie.

Komisja ma legitymację do przeprowadzania przesłuchań i przedkładania Prokuratorowi Generalnemu dowodów na łamanie lub ewentualne łamanie prawa, jakie odkryje podczas swojej pracy.

Autorzy raportu są zdania, że Stany Zjednoczone nie były przygotowane do przeprowadzenia kontraktów na tak dużą skalę. Artykuł "Pentagon pod obstrzałem" zamieszczony na platformie Yahoo.com przypomina, że po atakach na World Trade Center 11 września 2001 roku liczba pracowników zatrudnionych przez prywatnych podwykonawców przy kontraktach wojskowych w Iraku i Afganistanie odpowiadała liczbie żołnierzy powołanych do walki w tych krajach.

Po analizie raportu Kongresu nasuwa się wniosek, że "Ameryka za bardzo polega na przedsiębiorcach" - sumują Christopher Shays i Michael Thibault - członkowie Komisji.

Wcześniej Komisja przedłożyła Kongresowi, oprócz 5 raportów specjalnych dotyczących konkretnych zagadnień, dwa  raporty robocze. Pierwszy z 2009 roku nosi nazwę "Jakim kosztem", drugi z 2011 roku - "Przy jakim ryzyku".

Źródła:

http://news.yahoo.com/pentagon-under-fire-over-war-contracts-020229247.html

http://www.wartimecontracting.gov/index.php/pressroom/pressreleases2011

 
 

 

 

do góry