Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

KPMG ocenia przedsiębiorstwa

Polityka antykorupcyjna przedsiębiorstw była przedmiotem dorocznego badania firmy KPMG - przedstawiciela Wielkiej Czwórki (obok Deloitte, Ernst & Young i PwC). Najnowsza analiza miała wykazać, w jaki sposób przedsiębiorstwa radzą sobie z wdrażaniem i przestrzeganiem polityki antykorupcyjnej. Badanie obejmowało Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię.

Wykazało w nim, że pomimo wzrostu świadomości programów antykorupcyjnych, ich wdrażanie i stosowanie nadal pozostawia wiele do życzenia:


·         20 procent przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii ich nie posiada,

·         Połowa przedsiębiorstw nie ma wyznaczonego zespołu do ich nadzorowania,

·         1/3 przedsiębiorstw nie przygotowuje raportów na temat ryzyka korupcji,

·         2/5 firm, posiadając przepisy antykorupcyjne, nie zapoznaje z nimi swoich kontrahentów,

·         3/5 fir nie wykorzystuje przysługującego im prawa do audytu podmiotów trzecich.

Ponadto, niewiele, bo jedynie 20 procent amerykańskich menadżerów zajmujących się polityką antykorupcyjną w firmie, wie cokolwiek o brytyjskiej ustawie antykorupcyjnej. 

Kary nakładane przez władze obu krajów w ostatnich trzech latach są bardzo dotkliwe.  Największa wyniosła ponad 800 milionów dolarów, 10 grzywien przekraczało kwotę 80 milionów.

KGMP to skrót od Klynveld,Peat, Marwick, Goerdeler – nazw  biur podatkowych, które po połączeniu siłach w 1987 roku zaczęły występować pod jednym szyldem.

Siedziba KGMP mieści się w Amstelveen w Holandii.
 

 

 

 

 

 

do góry