Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Korupcja największym problemem Czech

Analizując wyniki najświeższych badań opinii społecznej, czeska prasa relacjonuje - siedmiu na dziesięciu obywateli Czech uważa korupcję za najpoważniejszy problem w ich kraju. 84 procent ankietowanych uważa, że poziom korupcji w kraju jest wysoki, a rząd nie interesuje się jej zwalczaniem.

Jednocześnie Czesi nie pozostają wobec dostrzeganego problemu obojętni, gdyż 70 procent respondentów opowiada się za podjęciem stanowczych przeciw niemu kroków i oczekuje efektów tego działania. Środków do ograniczenia skali korupcji ankietowani upatrują w reformie administracji państwowej (29 procent ankietowanych) oraz zaostrzeniu kar dla sprawców (27 procent). Czesi chętnie widzieliby również wprowadzenie odpowiedzialności karnej dla urzędników, którzy niegospodarnie dysponują państwowym majątkiem. Natomiast w opinii respondentów małą szansę na zmniejszenie korupcji daje przejrzystość finansowania partii politycznych.


Z badania wynika, iż absolutna większość Czechów popiera zdecydowane działania, takie jak stosowanie podsłuchów i policyjnych prowokacji czy zeznań świadków koronnych. Największą jednak akceptacją cieszy się konfiskata majątku w przypadku udowodnienia korupcyjnego przestępstwa.

Alarmującym sygnałem jest przekonanie ponad dwóch trzecich Czechów o nieusuwalności korupcji i stanowieniu przez nią normalnego elementu życia. Ponad 90 procent uważa, iż sprawcy korupcji wzajemnie się wspierają i współpracują. Łapownictwo najbardziej wzrosnąć miało wśród partii politycznych oraz w urzędach realizujących wnioski i wydających zaświadczenia. Najmniej ma go być w sektorze bankowym.

Zdaniem Michala Straki, dyrektora w firmie Ipsos, która przeprowadziła badanie, ludzie czują rozdźwięk pomiędzy tym, co rząd i partie polityczne obiecują zrobić w walce z korupcją a tym, co robią naprawdę. Opinię tę zdają się potwierdzać wyniki ankiety, gdyż 83 procent badanych jest zdania, że przeciwdziałanie temu zjawisku jest tylko użytecznym hasłem politycznym.

Badanie zrealizowano pomiędzy 5 a 10 maja na reprezentatywnej grupie 1021 respondentów.Źródła:

http://domaci.eurozpravy.cz/spolecnost/29127-korupce-je-v-cesku-vetsim-problemem-nez-nezamestnanost-ukazal-pruzkum/

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/nejvetsi-problem-zeme-korupce-mysli-si-sedm-z-deseti-cechu_204425.html

 

 

do góry