Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kartele, nielegalni imigranci i skorumpowani urzędnicy

Meksykańskie kartele nie rezygnują z przekupywania pograniczników stacjonujących wzdłuż amerykańskich granic – alarmowało przed paroma dniami BBC. W zamian mają oni przymykać oko na nielegalnych imigrantów i przemyt narkotyków.

Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że ciężarówka z imigrantami może kryć groźnych przestępców. W wywiadzie zamieszczonym rok temu w internetowym wydaniu "Star Tribune", James Walsh twierdził,  iż należy przyjąć do wiadomości, że przekupni urzędnicy istnieją. Im dłużej któryś z nich piastuje stanowisko, tym ma mocniejsze powiązania z przestępcami.


Według FBI istnieją następujące sytuacje z udziałem skorumpowanych urzędników i funkcjonariuszy, które stwarzają niebezpieczeństwo dla bezpieczeństwa kraju:

  • skorumpowany funkcjonariusz może mieć przekonanie, że zezwala na wjazd do kraju ciężarówce wypełnionej nielegalnymi imigrantami, podczas gdy mogą się tam znajdować osoby należące do gangów i terroryści,
  • skorumpowany funkcjonariusz, przez którego ręce przechodzą dokumenty imigracyjne, albo który pomaga za łapówkę otrzymać zieloną kartę, może być potencjalnie trybikiem w operacji terrorystycznej, zagranicznej siatki wywiadowczej, czy w przygotowaniu do dużego przestępstwa,
  • skorumpowany funkcjonariusz może świadomie, bądź nie, zezwolić na wjazd na terytorium kraju środkom transportu, za pomocą których przewozi się broń jądrową, chemiczną, biologiczną, albo materiały do produkcji bomb.


Federalny Urząd Śledczy (Federal Bureau of Investigation - FBI) utworzył nową komórkę do walki z korupcją - Grupę Specjalną do Zwalczania Korupcji Granicznej –  Border Corruption Task Forces, w której skład wchodzą agenci FBI, Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Department of Homeland Security), Biura Inspektora Generalnego, służby imigracyjne, celne i graniczne oraz funkcjonariusze lokalnych organów ochrony prawa.

U podstaw wydziału leżą próby wykrycia korupcji wśród agentów federalnych, funkcjonariuszy policji, służby więziennej, wojska, a także - jak podaje dziennikarz śledczy Michael Webster w artykule "FBI expanding U.S. Mexican border anti-terrorist corruption task force" - pracowników rządu, odpowiedzialnych za wydawanie paszportów, wiz i kart stałego pobytu.

W pracy Border Corruption Task Forces FBI pełni funkcję koordynującą, zwłaszcza w zakresie prowadzenia śledztw, szkoleń i współpracy między poszczególnymi agencjami. Wspomaga je wykorzystując najnowsze techniki operacyjne. Ma to służyć blokowaniu wjazdu na terytorium kraju terrorystów, przekraczających granice od strony Kanady i Meksyku.


Źródła:

Mexico drugs war: Corruption grows on US border
 http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-13723991

James Walsh "FBI battles border bribery" w startribune.com (26.05.2010) na
http://www.startribune.com/templates/Print_This_Story?sid=94966324

 

 

do góry