Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rosja podpisała antykorupcyjną konwencję OECD

Podczas uroczystej ceremonii w Paryżu, w dniu 25 maja 2011 roku Rosja oficjalnie przystąpiła do antykorupcyjnej konwencji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

W opinii obserwatorów, podpisanie przez Rosję Konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych to istotny krok na drodze tego kraju do członkostwa w organizacji. Moskwa stara się o to od 3 lat. Na chwilę obecną stronami umowy jest 38 państw, także spoza organizacji, jak Brazylia i RPA.


Przystąpienie Rosji do antykorupcyjnej Konwencji stało się możliwe dzięki przyjęciu przepisów, które delegalizują posługiwanie się przez rosyjskich przedsiębiorców łapownictwem w obrocie biznesowym, a przy tym podnoszących wysokość kar za tego typu praktyki.

Wraz z podpisaniem konwencji, Rosja stanie się członkiem Grupy Roboczej ds. Korupcji OECD (Working Group on Bribery). Wiązać się to będzie z koniecznością poddawania się okresowym przeglądom wewnętrznego prawodawstwa pod kątem jego przystawalności do zapisów Konwencji oraz przyjętych na forum OECD antykorupcyjnych standardów. Zarazem jej przedstawiciele będą uczestniczyć w ocenie postępów innych państw, gdyż system OECD funkcjonuje na zasadzie wzajemnej kontroli.

Uroczyste przystąpienie Kremla do Konwencji miało miejsce podczas dorocznego spotkania na szczeblu ministerialnym przedstawicieli państw członkowskich i kandydackich Organizacji. Rosyjskie władze reprezentowali minister gospodarki oraz wiceminister spraw zagranicznych. Teraz umowę ratyfikować będzie musiał rosyjski parlament, czyli Duma.

Dzień wcześniej organizacja pozarządowa Transparency International opublikowała raport, w którym alarmuje, iż wśród państw-stron Konwencji zauważalny jest brak postępów we wdrażaniu i realizacji jej postanowień. TI ostrzega, iż tylko 7 państw aktywnie dokument realizuje, zaś aż u 21 brak jest egzekwowania jego zapisów.Źródło:

http://www.oecd.org/document/24/0,3746,en_21571361_44315115_47983768_1_1_1_1,00.html

http://www.transparency.org/news_room/latest_news/press_releases/2011/2011_05_24_oecd_progress_report

 

 

do góry