Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium EUROSAI

Europejskie najwyższe organy kontroli chcą lepiej informować opinię publiczną o wynikach swoich audytów. Rzecznicy prasowi dwudziestu NOK i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego spotkali się w Warszawie, aby podzielić się doświadczeniami z zakresu komunikacji ze społeczeństwem i mediami.

10 maja do Warszawy przyjechali przedstawiciele służb prasowych kilkudziesięciu najwyższych organów kontroli z całej Europy, aby wspólnie zastanowić się, jak ulepszyć komunikację między NOK, mediami i opinią publiczną. Dwudniowe seminarium zostało zorganizowane tak, aby swoimi doświadczeniami podzielili się zarówno rzecznicy prasowi instytucji kontrolnych, jak również przedstawiciele mediów.


Jacek Jezierski, Prezes NIK, otworzył seminarium, podkreślając wagę współpracy najwyższego organu kontroli z mediami. Piotr Czarnowski, ekspert PR, opowiedział o relacjach między służbami Public Realtions a dziennikarzami. Zaznaczył, że dobra komunikacja z przedstawicielami mediów podnosi wartość służb prasowych, a sposobem na skuteczną współpracę obu środowisk jest partnerstwo.

Na zakończenie pierwszego dnia seminarium rzecznicy prasowi organów kontroli Niemiec (Martin Winter), Wielkiej Brytanii (Barry Lester) i Federacji Rosyjskiej (Natalia Axenova) przedstawili politykę informacyjną swoich urzędów oraz opowiedzieli o praktyce współpracy z mediami.

Drugiego dnia seminarium o współpracy z rzecznikami prasowymi państwowych instytucji opowiedzieli z kolei przedstawiciele mediów. Doświadczenia Anny Marszałek (prasa), Pawła Płuski (tv) oraz Krzysztofa Zasady (radio) okazały się podobne. Wszyscy chcieliby współpracować z rzecznikami dostępnymi, zorientowanymi i rozumiejącymi specyfikę przekazywania informacji poprzez media.

Po dyskusji z dziennikarzami przedstawiciele najwyższych organów kontroli wrócili do prezentowania swoich krajowych doświadczeń. O specyfice polityki informacyjnej oraz współpracy z mediami opowiedzieli rzecznicy prasowi z Polski (Paweł Biedziak), Hiszpanii (Marta Fernández-Pirla Martínez) oraz Litwy (Orijana Jakimauskienė).

Podsumowując dwudniowe seminarium, Jacek Jezierski powiedział, że choć pod względem komunikowania się ze społeczeństwem widać w europejskich NOK pewne różnice, to jednak wszystkim przyświeca ten sam cel - chcą rzetelnie informować opinię publiczną o wynikach swoich audytów. Czynią to, aby służyć demokratycznemu porządkowi, w którym prawo swobodnego dostępu do informacji jest jednym z fundamentalnych uprawnień przysługujących społeczeństwu. Na koniec Prezes Jezierski zaznaczył, że podmiotowość (suwerenność) w przekazywaniu informacji przez NOK jest znakiem niezależności organizacji kontrolnych. Dlatego należy dążyć do tego, by każdy z NOK mógł zaznaczyć swoją niezależność swobodną decyzją o terminie, sposobie i zawartości informacji przekazywanych opinii publicznej.

 

Źródło: www.nik.gov.pl (10.05.2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry