Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wzrasta korupcja w Meksyku

Transparencia Mexicana, meksykański oddział Transparency International, 10 maja 2011 roku opublikował wyniki ankiety badającej poziom korupcji w kraju. Zdaniem ankietowanych skala łapownictwa nasila się.

Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (pol. Krajowy Indeks Korupcji i Dobrego Rządzenia) sporządzany jest od 2001 roku. Indeks obrazuje jak często, w opinii badanych, na sto przypadków kontaktów z administracją publiczną, została zapłacona łapówka. W edycji za 2010 rok pod uwagę wzięto 35 różnych usług świadczonych przez poszczególne instytucje państwowe, z którymi obywatele mają bezpośrednią styczność.


Z przeprowadzonego badania wynika, iż 103 razy na każde tysiąc przypadków Meksykanie zapłacili mordida (pol. kęs, gryz), jak w języku potocznym określa się łapówkę. Stanowi to wzrost o 3 przypadki w porównaniu z poprzednim wydaniem Indeksu z 2007 roku. Bardziej wymowne są jednak szacunki dotyczące wysokości płaconych łapówek. Zdaniem autorów wzrósł rozmiar przeciętnie uiszczanej łapówki ze 138 do 165 peso (odpowiednio około 33 i 39 złotych). W skali kraju korupcja urzędnicza kosztowała mieszkańców Meksyku o 18,5 procent więcej niż przed trzema laty. Daje to w 2010 roku szacunkową łączną kwotę 32 miliardów peso (7,55 miliarda złotych). Badanie wykazało ponadto, iż przeciętne gospodarstwo domowe przeznacza na opłacanie łapówek 14 procent własnych dochodów.

W badaniu udział wzięła grupa 15,3 tysiąca gospodarstw domowych z całego kraju.

.Źródło:

http://www.transparenciamexicana.org.mx/

 

 

do góry