Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Inicjatywa „Czyste Igrzyska” w Brazylii

Sao Paulo. W związku z organizacją w Brazylii Mistrzostw Świata w piłkę nożną w 2014 roku oraz Igrzysk Olimpijskich 2 lata później, 2 podmioty pozarządowe uruchomiły program, który ma monitorować sposób, w jaki wykorzystywane będą publiczne środki oraz umożliwiać zgłaszanie nieprawidłowości.

Projekt nosi nazwę „Jogos Limpos Dentro e Fora dos Estádios” (w skrócie Jogos Limpos), czyli „Czyste Igrzyska na Stadionie i poza nim”. Przewidziany jest na 5 lat, zaś jego koszt wynosi 3,1 miliona dolarów (8,2 miliona złotych), a finansowo wspierany jest przez Siemensa.


Jego inicjatorami są brazylijski Ethos Institute of Business and Social Responsibility – organizacja pozarządowa zrzeszająca przedsiębiorców zajmująca się propagowaniem zrównoważonego rozwoju i standardów etycznych w relacjach biznesowych oraz Global Compact – inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych popularyzująca wśród przedstawicieli świata biznesu standardy z zakresu praw człowieka, standardy pracy i środowiska naturalnego.

Jak przeczytać można na stronie internetowej Global Compact, program obejmie wszystkie 12 lokalizacji, w których rozegrane zostaną spotkania Mistrzostw Świata w 2014 roku. Jego celem jest podniesienie stopnia przejrzystości oraz kontroli społecznej nad inwestycjami infrastrukturalnymi i ogólnie gospodarowaniem środkami przy okazji przygotowań do 2 największych imprez sportowych świata.

Przedsięwzięcie realizowane będzie trójpłaszczyznowo. Po pierwsze, przewidziano zawarcie porozumień antykorupcyjnych z przedsiębiorstwami, które w kluczowych sektorach będą prowadziły prace modernizacyjne, np. rozbudowywały lotniska czy sieć szpitali lub unowocześniały system transportu miejskiego. Po drugie, zarówno obecnym przedstawicielom władz lokalnych, jak i kandydatom na stanowiska burmistrzów czy gubernatorów prowincji postanowiono zaproponować zawarcie paktów zobowiązujących ich do zwiększania przejrzystości i inicjowania społecznego zainteresowania pracami przygotowawczymi. Po trzecie zaś, pomyślano o rozwoju systemów informatycznych ułatwiających społeczną kontrolę, np. strony internetowej udostępniającej informacje na temat przetargów i inwestycji.

Program koordynowany będzie przez komitet krajowy złożony z przedstawicieli organizacji pozarządowych, biznesu i instytucji rządowych.Źródła:

http://www.unglobalcompact.org/

http://www.ethos.org.br/

 

 

do góry