Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Norwegia chce zaryzykować

Norwegia wezwała bogate kraje do podjęcia ryzyka i pomimo panującej korupcji w sektorze leśnym niektórych krajów, dalszego finansowania wysiłków na rzecz spowolnienia trzebienia lasów deszczowych na ich obszarze.

Międzynarodowe instytucje policyjne, politycy i obrońcy środowiska naturalnego ostrzegają, że program Organizacji Narodów Zjednoczonych zmierzający do ograniczenia emisji dwutlenku węgla poprzez opłacanie państw ubogich, by zachowały własne połacie lasów, stoi otworem dla poważnych nadużyć.


We wrześniu 2010 roku podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ Norwegia i Indonezja podpisały porozumienie dotyczące miliardowej pomocy na rzecz ochrony lasów w Indonezji. Mniej więcej w tym samym czasie było już jasne, że jeden z członków azjatyckiej delegacji, Wandojo Siswanto z ministerstwa zasobów leśnych,  negocjującej owe porozumienie jest podejrzany w sprawie korupcyjnej. Pod koniec kwietnia 2011 roku został on skazany na 3 lata więzienia za przyjęcie łapówki od uprzywilejowanej firmy telekomunikacyjnej.

Wylesianie i nielegalna wycinka jest głównym powodem, dla którego Indonezja stała się trzecim co do wielkości na świecie emitentem gazów cieplarnianych, co z kolei uważane jest za główną przyczynę globalnego ocieplenia. Tamtejsze przedsiębiorstwa nadużywają wydawanych zezwoleń, wycinają drzewa bez ponownego zalesiania, niszczą lasy dla działalności wydobywczej i unikają płacenia podatków.

Norwegia posiada największy wkład finansowy w ochronę lasów tropikalnych. Media podają, że oprócz miliardowej pomocy dla Indonezji, takąż samą otrzymała Brazylia, 250 milionów dolarów Gujana, 100 milionów Tanzania i kraje Dorzecza Kongo.

Mający stanowić rewolucję plan ONZ, by ograniczyć emisję dwutlenku węgla poprzez płacenie ubogim państwom za zachowanie znajdujących się na ich terenie obszarów zalesionych, jest receptą na korupcję, a bez zabezpieczeń zostanie wykorzystany przez zorganizowaną przestępczość – grzmią media.

ONZ, Bank Światowy, Wielka Brytania i pojedyncze osoby, jak książę Karol, mocno wspierały ONZ w jej planach rozszerzenia światowego rynku handlem dwutlenkiem tak, by mogły sprzedawać możliwości zaabsorbowania dwutlenku węgla przez ich lasy.

 

Źródła:

http://news.mongabay.com/2011/0429-norway_redd.html

http://www.redd-monitor.org/2010/09/21/corruption-allegations-cloud-the-indonesia-norway-billion-dollar-deal/

http://reddinfo.wordpress.com/2011/04/22/former-redd-negotiator-for-indonesia-sentenced-to-3-years-for-corruption/

http://antykorupcja.edu.pl/index.php?mnu=75&id=3970&fa=v

http://antykorupcja.edu.pl/index.php?mnu=248&id=2488

 

 

do góry