Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy korupcja stanie na drodze Chorwacji do UE?

Chorwacki oddział Transparency International wyraził zaniepokojenie stopniem postępu w walce z korupcją oraz tempem, w jakim przyjmowane są odpowiednie normy antykorupcyjne. Opóźnienia mogą negatywnie odbić się na unijnych aspiracjach Chorwacji.

Negocjacje akcesyjne są na ukończeniu i zgodnie z rządowymi założeniami Chorwacja liczy na zostanie 28 członkiem Unii Europejskiej w 2013 lub najpóźniej na początku 2014 roku. Jednakże Komisja Europejska, która negocjuje ze strony UE warunki rozszerzenia, ma zastrzeżenia, które mogą skutkować nie zamknięciem w terminie wszystkich rozdziałów negocjacyjnych. Dała temu wyraz w wydanym w marcu 2011 roku komunikacie, w którym wytknęła Zagrzebiowi niedostateczne tempo reform prawnych w obrębie Rozdziału 23 – Wymiar Sprawiedliwości i Prawa Podstawowe.


W wydanej opinii TI nie odmawia Chorwacji wysiłków zmierzających do przystosowania własnego systemu prawnego do wymaganych przez Brukselę standardów. Jednakże w zakresie reformy wymiaru sprawiedliwości czy zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej pozostaje jeszcze sporo do zrobienia. Ponadto wdrażane zmiany muszą być wcielane w życie oraz musi być gwarancja ich stabilności i nieodwracalności.

TI wyraziło zaniepokojenie następującymi kwestiami:

  • wybiórczość prowadzonych postępowań – pomimo wzrostu liczby spraw przeciwko osobom na eksponowanych stanowiskach, pozostaje obawa o ich selektywność i polityczne umotywowanie,
  • dostęp do informacji publicznej – został on ograniczony przez ostatnio przyjęte regulacje, jak również brak jest przepisów czy organu, który by czuwał nad wykonywaniem prawa dostępu przez instytucje państwowe oraz badał jego naruszenia,
  • przepisy dotyczące konfliktu interesów - jest on w prawie zbyt wąsko zdefiniowany, co prowadzi do faktycznych sprzeczności przy sprawowaniu funkcji publicznych. Ponadto regulacje nie dotyczą dużej grupy funkcjonariuszy publicznych na szczeblu samorządowym,
  • kontrowersyjna ustawa o polach golfowych – wydaje się ona być zaprojektowaną pod konkretnych przedsiębiorców, a ponadto sprzyja korupcji,
  • niedostateczna ochrona prawna udzielana demaskatorom, świadkom przestępstw pragnącym zeznawać oraz dziennikarzom śledczym ujawniającym przypadki korupcji i powiązań ze światem przestępczym.


Komunikat dostępny jest na stronie Transparency International Chorwacja.Źródło:

http://www.transparency.hr/index.php?id=291

 

 

do góry