Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

TI ma Egipt na oku

W ostatnim okresie Transparency International sporo uwagi poświęca Egiptowi oraz tamtejszemu środowisku antykorupcyjnemu po ustąpieniu prezydenta Mubaraka. Odzwierciedlają to wydawane przez organizację komunikaty prasowe.

Między innymi TI zorganizowało w stolicy Egiptu, Kairze, specjalne dwudniowe warsztaty dedykowane niezbędnym reformom, jakie kraj ten musi podjąć, by jego instytucje publiczne były bardziej przejrzyste i odporne na korupcję. Na zaproszenie organizacji odpowiedziało grono przedstawicieli władz, mediów, świata akademickiego, wymiaru sprawiedliwości, jak i organizacji pozarządowych.


Organizacja wyraziła nadzieję, że zwołane przez nią spotkanie stanie się zarzewiem dyskusji i prac nad nowym systemem prawnym przeciwdziałania korupcji, w którego opracowanie i wdrożenie włączą się wszystkie podmioty, włącznie z mającymi obecnie dominującą pozycję silami zbrojnymi. Jak stwierdziła Omnia Hussein, krajowa koordynator Transparency International, upadek jednego przywódcy nie stanie się lekiem na antykorupcyjną niemoc organów państwa.

W efekcie prac uczestników warsztatów, opracowano szereg rekomendacji, które przewidują: likwidację wyjątków od zasady odpowiedzialności funkcjonariuszy państwa, gwarancję niezależności instytucji zwalczających korupcję oraz włączenie w zakres ich kompetencji nadzoru zamówień publicznych, zapewnienie dostępu do informacji publicznej i ochronę demaskatorów, czy powołanie instytucji rzecznika praw obywatelskich.

Niemal równolegle, także pod auspicjami TI, odbyła się dyskusja na temat odzyskiwania sprzeniewierzonego mienia, które zakończono wezwaniem władz do podjęcia większego wysiłku oraz nawiązania w tym celu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Z drugiej strony pożądane jest zacieśnienie współpracy z podmiotami międzynarodowymi, by zidentyfikować te środki, które przez decydentów zostały wyprowadzone poza granice.

Dyskusję otworzył egipski minister sprawiedliwości. Wzięli w niej udział zarówno przedstawiciele uczelni wyższych, sektora bankowego, administracji oraz NGO.Źródła:

http://www.transparency.org

 

 

do góry