Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Deklaracja zasad walki z korupcją Banku Światowego

Waszyngton. W dniu 13 kwietnia 2011 roku podczas zorganizowanego na forum Banku Światowego spotkania przedstawicieli instytucji ochrony prawa z całego świata, przyjęto Deklarację Wspólnych Zasad Skutecznego Przeciwdziałania Korupcji na Świecie (Declaration of Agreed Principles for Effective Global Enforcement to Counter Corruption).

Na spotkaniu, które odbyło się w waszyngtońskiej siedzibie Banku, dyskutowano nad sposobami zwalczania i zapobiegania korupcji, która swoim zasięgiem wykracza poza granice jednego państwa, a zatem ma zasięg międzynarodowy. Uczestnicy doszli do wniosku, że podstawą osiągnięcia powyższego celu jest współpraca, a przede wszystkim chęć współdziałania ze strony instytucji wymiaru sprawiedliwości z państw dotkniętych transgraniczną korupcją. Ponadto zgodzono się, że korupcja dotyka w szczególny sposób państwa rozwijające się, jako że przybiera postać malwersacji środków pomocowych.


Przyjęte w deklaracji zasady mają wychodzić naprzeciw przyjętym ustaleniom.

  • Pierwsza z nich zobowiązuje do priorytetowego traktowania korupcji w pomocy rozwojowej.
  • Organy powinny podejmować współpracę lub równoczesne kroki w przypadku prowadzenia spraw korupcyjnych, jak również należycie reagować na podejmowane działania czy wydawane wyroki drugiej strony.
  • Instytucje ochrony prawa powinny rozwijać formalne i nieformalne możliwości oraz kanały współpracy i wymiany informacji.
  • Instytucje z lepiej rozwiniętym systemem ochrony prawa powinny dołożyć wszelkich starań, by pomóc w wyjaśnianiu spraw organom partnerskim z państw o mniejszym potencjale.
  • Ponadto deklaracja zobowiązuje organy państw do współpracy przy wykrywaniu i informowaniu o przepływie środków finansowych i praniu pieniędzy.
  • Oczekuje się również wsparcia dla inicjatyw i działań podejmowanych przez międzynarodowe instytucje antykorupcyjne.
  • Organy państw powinny współpracować, także na forum międzynarodowym, przy pomyślnej implementacji powyższych zasad.
  • Na koniec deklaracja zobowiązuje organy do okresowego określania kluczowych obszarów dla skutecznej współpracy.
     

Bank Światowy w rozmowach reprezentował jego prezydent, Robert Zoellick. Pośród zgromadzonych delegatów obecni byli m.in. główny prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego, prezydent Interpolu, dyrektor OLAF, jak również przedstawiciele FBI i brytyjskiego Serious Fraud Office.

Deklaracja w angielskiej wersji językowej dostępna jest pod poniższym linkiem.Źródło:

http://www.worldbank.org/

 

 

do góry