Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy szef jednostki antykorupcyjnej w Czechach

Od poniedziałku, 21 marca 2011 roku Departament Zapobiegania Korupcji i Przestępczości Gospodarczej czeskiej policji ma nowego szefa. Nominacja zakończyła trwający miesiąc na szczycie jednostki antykorupcyjnej okres tymczasowości.

Jak głosi komunikat prasowy zamieszczony na stronie czeskiej policji, z dniem 21 marca Komendant Główny powołał na stanowisko dyrektora Departament Zapobiegania Korupcji i Przestępczości Gospodarczej (Útvar odhalování korupce a finanční kriminality - ÚOKFK) pułkownika Tomáša Martinca. Dotychczas pełnił on funkcję zastępcy dyrektora Biura Kryminalnego Okręgowej Komendy Policji Kraju Wysoczyzna. Powodem wyboru jego osoby było wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. Ponadto pełnił on już funkcję zastępcy dyrektora antykorupcyjnej jednostki.


Poprzedni szef ÚOKFK, Libor Vrba, podał się do dymisji pod koniec lutego. O możliwości jego rezygnacji czeska prasa spekulowała od dłuższego czasu, w związku z krytyką pod adresem jego i kierowanego przez niego departamentu ze strony nowego Komendanta Głównego Policji Petra Lessy’ego oraz ministra spraw wewnętrznych Radka Johna. Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że Martinec ze stanowiska wicedyrektora odszedł w 2009 roku po konflikcie właśnie z Vrbą.

Martinec cieszy się opinią sprawnego kierownika i organizatora. W związku z jego doświadczeniem w zwalczaniu przestępczości gospodarczej, mówi się, że pod jego rządami antykorupcyjna policja położy nacisk na odzyskiwanie mienia.

Nominacja położyła kres spekulacjom na temat osoby przyszłego dyrektora. Prasa widziała na tym stanowisku dyrektora ekspozytury ÚOKFK w Uściu nad Łabą.Źródło:

http://www.policie.cz/clanek/novy-reditel-protikorupcni-policie.aspx

http://www.ceskapozice.cz/en/news/society/new-uokfk-top-cop-named

http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=694795

http://praguemonitor.com/2011/02/28/pr%C3%A1vo-vesel%C3%BD-may-be-new-head-czech-anti-corruption-squad

 

 

do góry