Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Korupcja w indyjskiej gospodarce wg raportu KPMG

Według opinii przedstawicieli indyjskiego przemysłu, rosnąca liczba skandali i przekrętów nadszarpuje wizerunek Indii jako dynamicznej i wzrastającej gospodarki. Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez firmę doradczą KPMG, zatytułowanego „Impact on Economy and Business Environment”, korupcja zagraża wiarygodności kraju.

Jak twierdzi Deepankar Sanwalka, szef Grupy ds. Ryzyka i Zgodności w KPMG, tamtejsze regulacje zazwyczaj w większym stopniu koncentrują się na przyjmującym łapówki, niż na wręczającym je i stąd firmy nie wzbraniają się przed stosowaniem korupcyjnych praktyk. Jednak w słowie wstępnym do opublikowanego raportu dodał, że „globalne środowisko zmienia się w sposób gwałtowny i pozostaje jedynie kwestią czasu, kiedy obowiązujące w Indiach regulacje zostaną dostosowane do tych powszechnie obowiązujących na świecie antykorupcyjnych przepisów i praktyk”.


KPMG przeprowadziło badanie, by ocenić postrzeganie wpływu korupcji na gospodarkę, jak też na środowisko korporacyjne. Większość uczestniczących w badaniu przedstawicieli firm jest zdania, że Indie mogłyby osiągnąć znacznie wyższy wzrost gospodarczy, jeśli tylko zostałaby zahamowana korupcja. Co więcej, znaczna liczba odpowiadających na pytania wierzy, że korupcja to jezdnia dwukierunkowa. Oznacza to, że osoby, które wręczają łapówki są tak samo winne aktualnej sytuacji w kraju jak te, które łapówki przyjmują - można przeczytać we wprowadzeniu do raportu.

Połowa uczestniczących w badaniu respondentów uznała, że pomimo istnienia takich instytucji jak Centralna Komisja Nadzoru (Central Vigillance Commission – CVC) i ustawa o prawie dostępu do informacji (Right to Information Act), korupcja w kraju na przestrzeni najbliższych dwóch lat pozostanie na niezmienionym poziomie. 17 procent badanych uznało zaś, że jej poziom ulegnie pogorszeniu.

Na szczycie listy najbardziej podatnych na korupcję sektorów gospodarki znalazła się branża nieruchomości. Drugą lokatę zajął sektor telekomunikacyjny. Ponad 32 procent badanych uznało sektor nieruchomości za najbardziej zagrożony korupcją, zaś branża telekomunikacyjna wymieniona została przez 17 procent respondentów.

Do udziału w badaniu KPMG zaprosiło ponad 300 firm, przy czym odpowiedzi udzieliło 100, działających w różnych obszarach gospodarki, w tym w branży usług finansowych - 25 procent uczestniczących w badaniu, branży IT i mediów – 18 procent biorących udział w badaniu, branży prawniczej - 12 procent, opiece zdrowotnej – 7 procent oraz przedsiębiorstwa reprezentujące kilka innych branż, takich jak transport, lotnictwo, przemysł naftowy, rynek dóbr konsumenckich i motoryzacja.

Wyniki badania pokazują, że Indie mogą osiągnąć ponad 9-procentowy wzrost PKB, jeśli zaczną kontrolować poziom korupcji.

“Przeprowadziliśmy badanie mając na względzie trzy kluczowe zagadnienia: wpływ korupcji na gospodarkę Indii, jej znaczenie dla działalności handlowej przedsiębiorstw oraz skuteczność antykorupcyjnego ustawodawstwa aktualnie obowiązującego w Indiach”, powiedział dla serwisu rediff.com Rohit Mahajan, dyrektor wykonawczy z KPMG.

Zgodnie z wynikami badania, 51 procent respondentów wyraziło obawę o to, że wzrastający poziom korupcji spowoduje, że Indie staną się mniej atrakcyjne dla zagranicznych inwestorów.

Źródła:
http://www.kpmg.com/IN
http://www.indianexpress.com/news/Real-estate--telecom-sector-most-prone-to-corruption--Survey/762463/
http://businesstoday.intoday.in/bt/story/kpmg-survey-says-ceos-are-worried-that-existing-laws-cannot-tackle-corruption-in-india/1/13906.html
http://www.rediff.com/business/slide-show/slide-show-1-with-less-corruption-india-can-grow-over-9-pc/20110314.htm


 

 

 

do góry