Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nie będzie już “milicjantów”

7 lutego br. prezydent Rosji, Dmitrij Miedwiediew, podpisał nową ustawę o Policji. Jej przepisy weszły w życie z dniem 1 marca. Z propozycją przeprowadzenia zmian prezydent wystąpił już w ubiegłym roku.

 Podpisanie ustawy zakomunikował podczas spotkania dotyczącego weryfikacji głównych obszarów działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Prezydent podkreślał, że nowe regulacje kształtują prawa i obowiązki pracowników Ministerstwa kluczowe dla zapewnienia właściwej i skutecznej pracy policji. Zmiany mają zapobiegać korupcji i nadużyciom związanym z przekraczaniem przysługujących policjantom uprawnień.


Miedwiediew zapewniał, że nowe uregulowania zmienią charakter całej formacji, ponieważ, jak się wyraził w telewizyjnym wystąpieniu, określają pozycję, uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy, zwalniają ich z pełnienia pewnych obowiązków i zapewniają partnerskie relacje pomiędzy policją i społeczeństwem.

Według Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Dumy Państwowej, wejście w życie nowego prawa nie powoduje generalnej reformy formacji, ponieważ opiera się ono na tych samych założeniach, które uprzednio funkcjonowały w ramach różnych przepisów wykonawczych wydawanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Zdaniem licznych komentatorów, główną nowelizacją, jaka zostaje wprowadzona jest zmiana nazwy formacji z „milicja” na „policja”, zaś jej charakter pozostaje bez zmian. Wydaje się, że z punktu widzenia obywatela Federacji Rosyjskiej, zmianie ulega jedynie sposób zwracania się do funkcjonariusza.

Policjanci zostaną ubrani w nowe mundury, a na odznakach służbowych widnieć ma nazwisko funkcjonariusza, stopień oraz nazwa jednostki. Wraz z podpisaniem ustawy, dotychczasowi milicjanci otrzymali wypowiedzenia i aktualnie mają status „pełniących obowiązki”. Nowe przepisy przewidują zmniejszenie policyjnych szeregów oraz wprowadzają trzystopniowy system rekrutacji dla kandydatów, na który składa się obszerny test psychologiczny, badanie przez komisję lekarską oraz badanie na wariografie. Do służby nie zostaną przyjęte osoby z kryminalną przeszłością, a także cierpiące na uzależnienie od alkoholu czy narkotyków. Weryfikacja predyspozycji dotychczasowych milicjantów potrwać ma do końca kwietnia. W ciągu 10 kolejnych miesięcy liczba funkcjonariuszy policji ma zostać zmniejszona o 20 procent. Ich pensje zaś mają wzrosnąć.

Nowe  regulacje zakazują torturowania i upokarzania zatrzymanych osób oraz bicia pałką uczestników demonstracji pokojowych. Nowelizacja przepisów zobowiązuje policjantów do informowania zatrzymanych osób o przysługujących im prawach, w tym do pomocy prawnika, tłumacza, do powiadomienia o zatrzymaniu najbliższych osób, a także o przysługującym prawie do zachowania milczenia. Osoba zatrzymana będzie mogła wykonać jeden telefon. Przywilej ten nie będzie jednak dotyczył poszukiwanych i zbiegów.

W świetle nowych regulacji, rosyjscy policjanci nie będą się już zajmować takimi czynnościami jak badanie stanu technicznego pojazdów, czy prowadzenie izb wytrzeźwień. Nadal jednak będą mogli świadczyć dodatkowe usługi ochroniarskie, a takie rozwiązanie przez wielu komentatorów postrzegane jest jako pole do nadużyć i korupcji, z którymi nowe przepisy miały skutecznie walczyć.

Dla poprawy wizerunku organów ścigania, rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło specjalną stronę internetową skierowaną do społeczeństwa. Strona funkcjonująca pod adresem mvd.ru, zawiera zakładkę poświęconą przeprowadzanym zmianom, specjalną opcję dla niedowidzących użytkowników, a także zakładkę poprzez którą użytkownicy mogą kierować pytania do Ministra Spraw Wewnętrznych Raszida Nurgaljewa.

Wielu Rosjan postrzega wprowadzane zmiany jako krok w dobrym kierunku. Jednak również wielu wątpi, by położyły one kres niemal całkowitej bezkarności mundurowych.

Przy okazji zmiany obowiązujących przepisów łącznie rozpatrywanych było blisko 500 poprawek. Całkowita reforma „milicji” w „policję” ma się dokonać z pierwszym dniem stycznia 2012 roku.Źródła:
http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205402509_text
http://www.themoscownews.com/society/20110301/188457113.html
http://eng.kremlin.ru/news/1728
http://www.rferl.org/content/russia_police_change_name_not_ways/2322433.html
http://www.tvn24.pl/0,1694422,0,1,rosja-zwolnila-wszystkich-milicjantow,wiadomosc.html


 

 

 

 

do góry