Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyrok za korupcję w Kongresie

Były pracownik Izby Reprezentantów, 41-letni Fraser C. Verrusio, usłyszał wyrok skazujący w związku z postawionymi mu zarzutami korupcyjnymi. Po przeprowadzeniu trwającego 10 dni procesu uznany został winnym stawianych mu zarzutów.

Przysięgli uznali, że konspirował w celu przyjęcia niezgodnej z prawem gratyfikacji, przyjął ją oraz złożył nieprawdziwe oświadczenie o stanie majątkowym za 2003 rok, w którym nie uwzględnił prezentów przyjętych od jednego z lobbystów i jego klientów.


Jak powiedział główny zastępca asystenta Prokuratora Generalnego USA, Mythili Raman: „Dzisiaj ława przysięgłych Dystryktu Kolumbia wysłała wyraźny sygnał, że korupcja na Kapitolu nie będzie tolerowana. Przyjmowanie upominków od lobbystów, a następnie milczenie na ich temat w oświadczeniach majątkowych jest zwyczajnie nie do przyjęcia”.

Verrusio pracował jako dyrektor ds. polityki w działającej w Izbie Reprezentantów Komisji ds. Transportu i Infrastruktury, odpowiedzialnej między innymi za zapisy projektu federalnej ustawy dotyczącej dróg publicznych.

Według ustalonych w toku procesu faktów oraz zebranych dowodów, Verrusio wraz z Trevorem Blackannem, jednym z asystentów ds. legislacji, przyjął w pełni opłaconą wycieczkę na turniej baseballowy World Series. Ofiarodawcą upominku był lobbysta zatrudniony przez jedną z firm zajmujących się wypożyczaniem sprzętu, której zależało na wprowadzeniu do projektu ustawy trzech poprawek. Okazało się także, że senator, dla którego pracował Blackann, również uczestniczył w pracach komisji odpowiedzialnej za kształt federalnej ustawy dotyczącej dróg publicznych.

Inne ustalenia dowiodły także, że jeden z lobbystów uczestniczących we wręczeniu upominku w postaci wycieczki, pracował z byłym lobbystą Jackiem Abramoffem oraz, że firma zajmująca się wynajmem sprzętu była również klientem firmy Abramoffa.

Proces wykazał ponadto, że Verrusio miał świadomość, iż otrzymuje wycieczkę w zamian za wyrażenie poparcia dla interesów firmy, mającego wyraz w zabezpieczeniu korzystnych dla niej zapisów ustawy.

Zgodnie z obowiązującym prawem federalnym, Verrusio w składanym za 2003 rok oświadczeniu o stanie majątkowym, powinien zgłosić przyjęcie upominków, których wartość przekraczała kwotę 285 dolarów w skali roku, przyjętych od jednego źródła. Tymczasem Verrusio oświadczył, że złożone wówczas zeznanie jest „prawdziwe, kompletne i poprawne”. W rzeczywistości jednak wiedział, że oświadczenie jest niekompletne i nieprawdziwe, gdyż nie poinformował w nim o przyjętej wycieczce i innych związanych z nią upominkach, ich wartości oraz źródle pochodzenia.

Posiedzenie, na którym ogłoszona zostanie wysokość kary zaplanowano na 6 maja br. Verrusio grozi do pięciu lat więzienia i 250 tysięcy dolarów grzywny za konspirowanie, do dwóch lat pozbawienia wolności i 250 tysięcy dolarów grzywny za nielegalne przyjęcie korzyści  oraz do pięciu lat więzienia i grzywna w wysokości 250 tysięcy dolarów za złożenie fałszywego oświadczenia majątkowego.

Do udziału w procederze wcześniej przyznał się Blacknann. Dotychczas 20 osób, w tym lobbystów i urzędników publicznych, bądź to przyznało się do udziału w sprawie, bądź zostało skazanych w związku z działalnością byłego lobbysty Abramoffa i jego wspólników. W styczniu 2006 roku Abramoff przyznał się do licznych przestępstw  związanych z pogwałceniem instytucji „honest service”, oszustw i unikania płacenia podatków. We wrześniu 2008 roku skazany został na 48 miesięcy pozbawienia wolności.

Źródło: justice.gov (10.02.2011)


 

 

 

 

 

do góry