Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czechy mają nową strategię antykorupcyjną

Jak informuje na swojej stronie internetowej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej, w dniu 19 stycznia 2011 roku Rada Ministrów ostatecznie zaakceptowała krajową strategię antykorupcyjną na lata 2011-2012. Nie obyło się bez sporów i napięć w ramach koalicji rządzącej, o czym szeroko informowały miejscowe media.

Projekt dokumentu pt. „Rządowa Strategia walki z korupcją w latach 2011-2012” (Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012) opracowana została pod kierownictwem ministra spraw wewnętrznych Radka Johna. Zawiera ona szereg rozwiązań, które mają służyć zapobieganiu i zwalczaniu korupcji, jak również podniesieniu stopnia przejrzystości funkcjonowania aparatu państwa. Obszarami, na które zwrócono szczególną uwagę są zamówienia publiczne, system stanowienia prawa oraz wymiar sprawiedliwości.

Strategia zawiera 58 punktów, które przewidują m. in. nowelizację ustawy o zamówieniach publicznych czy o Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych (w związku z licznymi doniesieniami o powszechnej korupcji przy okazji zamówień sprzętu i wyposażenia dla wojska). W ramach działalności prewencyjno-edukacyjnej zaplanowano szkolenia antykorupcyjne dla urzędników, policjantów, sędziów i prokuratorów. W dokumencie wyznaczono dokładne daty implementowania lub realizacji konkretnych rozwiązań. W opinii ministra Johna wyrażonej w wypowiedzi dla Czeskiej Agencji Prasowej, dokument stanowi swoisty rozkład jazdy, z którego niewywiązywanie się będzie pociągało za sobą konsekwencje.

Sformowany po wyborach 2010 roku koalicyjny rząd, złożony z Obywatelskiej Partii Demokratycznej (Občanská demokratická strana, ODS), Tradycji Odpowiedzialności Prosperity 09 (Tradice Odpovědnost Prosperita 09 znana powszechnie pod skrótem TOP 09) oraz Spraw Publicznych (Věci veřejné, VV) zadeklarował, że walka z korupcją będzie jego priorytetem.

Strategia miała zostać zaakceptowana na posiedzeniu rządu 5 stycznia 2011 roku, jednakże w łonie koalicji wybuchły spory na tle doprecyzowania i poparcia dla wszystkich 58 punktów. Czeska Agencja Prasowa napisała nawet o wzajemnych oskarżeniach o celowe torpedowanie prób sformułowania Strategii, zaś Sprawy Publiczne uzależniły swój dalszy udział w rządzie od przyjęcia dokumentu. Kontrowersje dotyczyły 5 punktów, a mianowicie:

 

 

  • włączenia do przepisów o zamówieniach publicznych postulatów Rządowej Krajowej Rady Gospodarczej oraz funkcjonującej przy Amerykańskiej Izbie Gospodarczej platformy na rzecz przejrzystych przetargów,
  • wprowadzenia instytucji świadka koronnego,
  • ustanowienia centralnego rejestru rachunków bankowych,
  • doprecyzowania zasad gospodarowania majątkiem samorządowym przy okazji zawierania umów z podmiotami prywatnymi i wprowadzenia odpowiedzialności za potencjalne szkody,
  • przeprowadzenia analiz możliwości wprowadzenia specjalnego podatku od nielegalnego wzbogacenia się.

W celu wynegocjowania kompromisu w ramach rządu powołano specjalną grupę złożoną z przedstawiciela każdej z partii: ministra Radka Johna (VV), ministra sprawiedliwości Jiřígo Pospíšila (ODS) oraz ministra finansów Miroslava Kalouska (TOP 09). Dzięki wypracowanemu przez nich porozumieniu, 19 stycznia oficjalnie poinformowano o jednogłośnym zaakceptowaniu czeskiej strategii antykorupcyjnej.

 

Źródła:

http://www.mvcr.cz/clanek/vlada-dnes-definitivne-prijala-protikorupcni-strategii.aspx

http://www.mvcr.cz/clanek/vlada-prijala-novou-protikorupcni-strategii.aspx - strony MSW

http://www.ceskenoviny.cz/tema/zpravy/vlada-se-shodla-na-protikorupcni-strategii-zbyva-doladit-pet-bodu/577591&id_seznam=834

http://www.ceskenoviny.cz/tema/zpravy/vlada-dnes-schvalila-poslednich-pet-bodu-protikorupcni-strategie/584089&id_seznam=834 – strony Czeskiej Agencji Prasowej

http://www.ceskenoviny.cz/tema/zpravy/kraje-chystaji-vlastni-protikorupcni-strategii-zacnou-analyzami/586746&id_seznam=834

 

do góry