Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rekomendacje GRECO dla Czarnogóry

Strasburg. 14 grudnia 2010 roku Grupa Państw Przeciw Korupcji (GRECO) w ramach Trzeciej Rundy Ewaluacyjnej opublikowała raport w sprawie Czarnogóry. Autorzy dokumentu konkludują, że antykorupcyjne ustawodawstwo kraju nie jest efektywnie stosowane oraz, że istnieje potrzeba ustanowienie niezależnego mechanizmu kontrolnego finansowania partii politycznych.

W odniesieniu do kryminalizacji korupcji, GRECO zwraca uwagę, że w następstwie reform prawnych, ustawodawstwo karne Czarnogóry w większości jest spójne z zapisami Prawnokarnej Konwencji o Korupcji Rady Europy.


Dostrzeżono jednak również niekonsekwencję i niejasności w zakresie kluczowych dla przestępstw korupcji i handlu wpływami elementów, takich jak zakres pojęciowy terminu „łapówka”.

W zakresie przejrzystości finansowania partii politycznych, autorzy raportu zauważają kroki podjęte w celu zwiększenia transparentności oraz dyscypliny finansowej partii politycznych i kandydatów, w szczególności poprzez zobowiązanie do prowadzenia ksiąg, otwierania specjalnie przeznaczonych kont bankowych, ustanawiania osób odpowiedzialnych za zarządzanie partyjnymi finansami oraz składania raportów finansowych i ujawniania dotacji pochodzących z prywatnych źródeł.

Fundamentalną słabością systemu jest nieskuteczny mechanizm kontroli, którego bezpośrednią konsekwencją jest dotychczasowy brak sankcji nałożonych za naruszenie regulacji dotyczących finansowania partii politycznych.

GRECO sporządziła dla Czarnogóry 14 rekomendacji. Ich implementacja zostanie oceniona w drugiej połowie 2012 roku.

Źródło: www.coe.int

 

do góry