Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Alcatel zapłaci 137 milionów dolarów grzywny

Waszyngton. Amerykański Departament Sprawiedliwości (U.S Department of Justice – DoJ) poinformował, że francuska firma Alcatel-Lucent S.A. wraz z trzema swoimi spółkami zależnymi zgodziła się na zapłatę 92 milionów dolarów grzywny, w zamian za odstąpienie od sformułowanych wobec firmy zarzutów karnych, w ramach prowadzonego przez Departament w sprawie korupcji śledztwa.

Dodatkowo zgodnie z postanowieniami ugody zawartej z amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (U.S. Securities and Exchange Commission - SEC), zapłaci kolejne 45,4 miliona dolarów grzywny.

Francuskiej firmie zarzucono łamanie przepisów amerykańskiej Ustawy o Zagranicznych Praktykach Korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA). Zarzuty postawione zostały również trzem spółkom zależnym Alcatela: Alcatel-Lucent France S.A. (wcześniej funkcjonująca pod nazwą Alcatel CIT S.A.), Alcatel-Lucent Trade International A.G. (wcześniej działająca pod nazwą Alcatel Standard A.G.) oraz  Alcatel Centroamerica S.A. (wcześniej  działająca pod nazwą Alcatel de Costa Rica S.A.). Każdą z nich oskarżono o spiskowanie w celu naruszenia przepisów Ustawy o FCPA, w tym dotyczących zapobiegania korupcji, prowadzenia ksiąg i rejestrów oraz kontroli wewnętrznej. Każda ze spółek zależnych Alcatela zgodziła się przyznać do postawionych zarzutów.

Poza opiewającą na 92 miliony dolarów grzywną, firma oraz jej trzy spółki zależne zgodziły się również zaimplementować rygorystyczne rozwiązania mające sprzyjać zapewnieniu zgodności obowiązujących regulacji z przepisami ustawy o FCPA. Ponadto Alcatel-Lucent zobowiązał się do monitorowania przez okres 3 lat implementacji programu zgodności z przepisami Ustawy, a także do corocznego raportowania Departamentowi Sprawiedliwości.

Alcatel-Lucent powstała pod koniec 2006 roku, w wyniku połączenia Lucent Technologies z Alcatelem – francuską firmą telekomunikacyjną. Począwszy od lat 90-tych, aż po 2006 rok, Alcatel przeprowadzał wiele ze swoich działań biznesowych na świecie za pośrednictwem swoich spółek zależnych, posługując się przy tym zatrudnionymi konsultantami. Przyjęty model biznesowy był ze swej natury korupcjogenny. Konsultanci wykorzystywani byli do przekazywania zagranicznym urzędnikom nielegalnych płatności, dzięki którym firma pozyskiwała liczne kontrakty w wielu krajach.

Trzy spółki zależne Alcatela dokonywały nielegalnych płatności na rzecz zagranicznych urzędników,  na co przeznaczyły miliony dolarów. W zamian pozyskiwały liczne kontrakty na Kostaryce, w Hondurasie, Malezji i na Tajwanie. Poza dokonywaniem nielegalnych płatności, Alcatel przyznał się również do łamania przepisów Ustawy o FCPA w zakresie regulacji dotyczących zasad kontroli wewnętrznych oraz prowadzenia ksiąg i rejestrów. Naruszeń tych dopuszczano się w związku z zatrudnianiem agentów w Kenii, Nigerii, Bangladeszu, Ekwadorze, Nikaragui, Angoli, w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, Ugandzie i Mali.

Alcatel-Lucent przyznał, że w wyniku korupcyjnych działań, firma zarobiła 48,1 miliona dolarów.

Źródło: www.justice.gov  (27.12.2010)

 

do góry