Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Cenna wymiana doświadczeń

NIK i najwyższe organy kontroli z krajów bałtyckich i nordyckich wymieniają się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu praktyki przeprowadzania kontroli. Głównymi tematami zakończonego 10 września spotkania w Rydze były systemy przetwarzania danych, kontrola spółek skarbu państwa oraz specyfika audytów w dobie kryzysu gospodarczego.

Gospodarzem tegorocznego spotkania, w którym udział wzięło 8 państw, był NOK Łotwy. Mimo iż każda instytucja kontrolerska funkcjonuje w odmiennych realiach, to standardy ich pracy w zakresie metodologii i warsztatu są bardzo zbliżone. Wrześniowe spotkanie stało się okazją do cennej wymiany doświadczeń i ciekawej dyskusji.

Konferencja podzielona została na trzy sesje tematyczne. Pierwsza z nich dotyczyła stosowania systemów przetwarzania danych w toku kontroli. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzieliły się NOK Polski, Finlandii, Danii i Łotwy. NIK zaprezentowała swoje doświadczenia związane z wykorzystaniem informatycznych narzędzi wspomagania kontroli. Są one obecnie postrzegane jako bardzo ważny element audytu. Ciągle wymagają rozwoju i doskonalenia, ale bez nich wielu kontroli nie można byłoby już dziś efektywnie przeprowadzić.

Tematem drugiej sesji była specyfika audytu w spółkach, których właścicielem jest skarb państwa i samorząd. Przedstawiciele Norwegii, Estonii i Szwecji podzielili się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami z kontroli tego obszaru.

Wpływ spowolnienia gospodarczego na planowanie kontroli był tematem trzeciej sesji. Okazuje się, że warunki gospodarcze w znacznym stopniu weryfikują tematykę przyszłych audytów, a niekiedy wymuszają zmianę wcześniej zatwierdzonych planów.

Zmieniające się we współczesnym świecie uwarunkowania prawne, ekonomiczne i społeczne nie pozostają bez wpływu na działalność poszczególnych NOK. Coroczne spotkania NIK z najwyższymi organami kontroli krajów bałtyckich i nordyckich pozwalają ich uczestnikom korzystać z doświadczeń swoich partnerów - dzięki temu każda z instytucji jest lepiej przygotowana do kontroli w obliczu występowania zupełnie nowych zjawisk i problemów.
 

Źródło: NIK (28.09.2010)

do góry