Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rekomendacje GRECO dla Węgier

Grupa Państw Przeciw Korupcji (The Group of States against Corruption - GRECO) pod koniec lipca 2010 roku opublikowała raport dotyczący przejrzystości finansowania partii politycznych i kryminalizacji korupcji na Węgrzech.

Węgierskie ustawodawstwo jest w szerokim zakresie dostosowane do wymogów Prawnokarnej Konwencji o Korupcji. Braki są jednak widoczne w zakresie korupcji biernej w relacjach z zagranicznymi kontrahentami w sektorze prywatnym i zbyt wąskim ujęciu przestępstwa powoływania się na wpływy, co jest sprzeczne z Konwencją.

GRECO wezwało Węgry do jak najszybszego podpisania Protokołu Dodatkowego Konwencji. Ponadto, wskazane jest, by Węgry wydłużyły okres, w którym prokuratura mogłaby wnieść akt oskarżenia dotyczący pewnych rodzajów przestępstw korupcyjnych i powoływania się na wpływy. Zaleca się także analizę instytucji czynnego żalu pod kątem zminimalizowania ryzyka nadużyć.

W zakresie finansowania partii politycznych, prawo węgierskie spełnia wysokie standardy, jednak tylko teoretycznie, w praktyce jest mało skuteczne. Brak przejrzystości w finansowaniu kampanii wyborczych, a zwłaszcza fakt, że fundusze przeznaczane na ten cel bardzo często nie są odnotowywane, szczególnie przykuły uwagę ekspertów GRECO.

Zaleca się więc wzmożenie kontroli, która powinna być przeprowadzana częściej i w sposób niezapowiedziany, a także wzmocnienie dyscypliny finansów partyjnych poprzez nakaz prowadzenia szczegółowej dokumentacji, podlegającej niezależnemu nadzorowi oraz nakładanie stosownych sankcji za ich naruszenie.

Rekomendacje GRECO powinny zostać wdrożone do roku 2012.

Źródło: coe.int

do góry