Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rosja a rekomendacje GRECO

Dziennik „St. Petersburg Times” donosi o sprawozdaniu, jakie do Rady Europy przesłało rosyjskie Biuro Prokuratora Generalnego z realizacji rekomendacji antykorupcyjnych sformułowanych przez GRECO.

Rekomendacje dotyczyły zmian, jakie należałoby wdrożyć w rosyjskim systemie prawnym, by usprawnić walkę z korupcją i zmniejszyć szanse jej występowania. Sformułowane zostały w grudniu 2008 roku, po zakończeniu 2 rund ewaluacyjnych. Teraz przyszedł czas na rozliczenie się ze stopnia ich realizacji, który to zostanie oceniony przez zespół ekspercki GRECO.

Według wstępnej wersji raportu, do której dotarły media, 12 rekomendacji zostało wdrożonych, 8 zostało zastosowanych w części lub było w trakcie realizacji, natomiast 6 rekomendacji nie spełniono. Prokurator generalny argumentował, że niektórych rekomendacji, ze względu na rosyjski system prawny, nie można było zrealizować.

Zrealizowane rekomendacje objęły: przyjęcie strategii walki z korupcją, uchwalenie ustawy antykorupcyjnej, poszerzenie prawa dostępu do informacji publicznej, ustalenie jasnych i przejrzystych kryteriów naboru do prokuratury, czy utworzenia w instytucjach państwowych komisji do badania przypadków konfliktu interesów.

W Rosji nie udało się ustanowić sądów administracyjnych, do których można by się odwołać w reakcji na działalność instytucji państwowych. W opinii prokuratora generalnego, aczkolwiek projekt ustawy przewidującej ich powołanie został złożony w parlamencie, głównie ze względu na opór administracji państwowej nie udało się jej uchwalić. Nie udało się również przeprowadzić redukcji liczby osób wyposażonych w immunitet od odpowiedzialności karnej.

Odpowiedź ekspertów GRECO ma zostać Rosji przedstawiona w listopadzie 2010 roku, na 49. sesji plenarnej organizacji.

Źródło: sptimes.ru (13.07.2010)

do góry