Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

TI krytykuje pomysły koalicji rządzącej

Czeski oddział Transparency International sceptycznie podchodzi do pomysłów dotyczących zwalczania korupcji, które prezentują 3 partie negocjujące zawarcie koalicji umożliwiającej im wspólne utworzenie rządu.

3 negocjujące umowę koalicyjną partie to Občanská demokratická strana, ODS (Obywatelska Partia Demokratyczna); TOP 09 oraz Věci veřejné, VV (Sprawy Publiczne). Jak podał portal informacyjny novinky.cz, zdaniem TI realizacja postulatów partii z dziedziny walki z korupcją przyniesie ograniczony efekt, natomiast należałoby się skupić na realizacji przedsięwzięć stawiających na zapobieganie zamiast ścigania.

W opinii prezesa zarządu czeskiego oddziału TI, obecna dyskusja dotycząca problematyki korupcyjnej jawi mu się jako przedłużenie niedawnej kampanii wyborczej. Na forum publicznym porusza się tematy istotne z punktu widzenia przeciętnych obywateli, jednak faktyczne przełożenie tych rozmów na walkę z korupcją wydaje się być znikome i mieć minimalny wpływ. Wszyscy mają w kółko powtarzać, jak bardzo obchodzi ich zwalczanie tej patologii, jednak całość dyskusji ogniskuje się wokół kilku kontrowersyjnych propozycji.

Tymi kontrowersyjnymi pomysłami są projekty ustanowienia specjalnych prokuratur i sądów odpowiedzialnych za zwalczanie i sądzenie przypadków łapownictwa, co do których porozumiały się zainteresowane partie. Partyjni negocjatorzy mieli również omawiać pomysł rozszerzenia specjalnych testów na odporność na propozycje korupcyjne, którym poddawani są policjanci, na wybrane grupy urzędników.

Obecnie problematyka antykorupcyjna leży w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, co zdaniem TI jest błędem, gdyż do tego celu brakuje mu zarówno zasobów, jak i kompetencji. Kwestią tą powinna zajmować się osoba w randze wicepremiera. TI proponuje skupienie się nie na represji, a na prewencji w postaci zapobieganiu manipulacjom i nieprawidłowościom przy okazji przetargów na zamówienia publiczne. Pod lupę należałoby wziąć zwłaszcza te, organizowane na poziomie lokalnym. Zaproponowano także utworzenie specjalnego organu do nadzoru nad polityką finansową partii politycznych, który obejmowałby audyt wraz z upublicznieniem jego wyników. Propozycja TI zawiera również ustanowienie górnego pułapu finansowania kampanii przedwyborczych.
 

Źródło: novinky.cz (17.06.2010)

do góry