Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Transparency International protestuje

Czeski oddział Transparency International w wydanym oświadczeniu ostro zaprotestował przeciwko łączeniu tej organizacji z kampanią wyborczą jakiejkolwiek partii przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.

 


Transparency International – Republika Czeska protestuje przeciwko próbom włączenia jej do zaostrzonej kampanii przedwyborczej i wykorzystania imienia organizacji w jej ramach”, napisano w oświadczeniu wydanym przez TI 20 maja 2010 roku. Organizacja przypomniała zarazem, że sprzeciwiała się tego typu praktykom w przeszłości i sprzeciwia się obecnie.

W dalszej części oświadczenia napisano, że podstawową ideą pracy TI jest nieustanna walka z korupcją i realizacja interesu publicznego. W związku z tym organizacja gotowa jest współpracować z każdym, kto zdecydowany jest wdrażać rozwiązania, których celem jest ograniczenie korupcji oraz zwiększenie przejrzystości administracji publicznej.

Tak zdecydowaną reakcję organizacji spowodowały poczynania 2 partii politycznych, które uczestniczą w kampanii przedwyborczej przed zaplanowanymi na 28-29 maja 2010 roku wyborami parlamentarnymi.

Populistyczna partia Věci veřejné (Sprawy Publiczne) w swoich ulotkach chlubiła się niesprecyzowaną bliżej ekskluzywną współpracą z TI. Zdaniem reprezentującego organizację Stanislava Beránka, zabieg ten ma wytworzyć w odbiorcach poczucie, że TI na podstawie jakiegoś porozumienia przygotowuje antykorupcyjny program partii, co naturalnie nie jest prawdą. Jego zdaniem organizacja ustosunkuje się do każdej propozycji współpracy, jednak w żadnym wypadku nie zawiera porozumień z partiami politycznymi.

Drugą partią, która zdaniem TI próbuje uwiarygodnić się w oczach wyborców jej kosztem, jest konserwatywno-liberalna Občanská demokratická strana (Obywatelska Partia Demokratyczna). Partia zorganizowała konferencję prasową poświęconą problematyce walki z korupcją. Nadużycie polegać miało na nadmiernym eksponowaniu przeszłego związku obecnej na niej Adriany Krnáčovej z organizacją. Nie współpracuje ona zaś z Transparency International od ponad 2 lat.

Tymczasem TI zawsze będzie bronić reputacji organizacji niezależnej i bezstronnej, głosi oświadczenie.

 Źródło: transparency.cz, novinky.cz (20.05.2010)

do góry