Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Raport TI dotyczący Regionu Arabskiego

Organizacja Transparency International opublikowała raport na temat walki z korupcją w Egipcie, Libanie, Maroko i Palestynie, w którym wskazuje na poważne luki prawne i brak rozwiązań w zmierzeniu się z tym problemem.

Bez względu na to, czy korupcja dotyczy sfer rządowych, sektora prywatnego, czy społeczeństwa w ogóle, antykorupcyjnych rozwiązań jest jak na lekarstwo. TI podaje, że nepotyzm, łapownictwo, protekcja są tak powszechne, iż stały się akceptowaną codziennością. Ponieważ nie istnieją mechanizmy ochrony demaskatorów, osoby zgłaszające korupcję są bezbronne. Poza Libanem przepisy określające dostęp do informacji publicznej są niezmiernie słabe.


Raport wskazuje również na brak instytucji antykorupcyjnych w Egipcie, Palestynie i Libanie, natomiast istniejąca agencja marokańska nie posiada legitymacji do prowadzenia śledztw i nakładania sankcji.

Główne wytyczne TI wynikające z raportu:

 

 • Państwa powinny ochraniać niezależność organów kontrolnych takich jak biura audytu i rzecznika praw obywatelskich, a także zachęcać ludzi do uczestnictwa w procesie rządzenia;
 • Gałąź egzekucyjna władzy powinna pozwolić na wzmocnienie roli parlamentu, sądownictwa i społecznych organizacji kontrolnych, w celu zwiększenia efektywności ich władzy;
 • Państwa powinny upowszechniać Konwencję Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji, jako ramy dla prawa antykorupcyjnego;
 • Państwa powinny szanować i chronić swobodę obywateli i organizacji pozarządowych w ich uczestnictwie w sprawach publicznych;
 • Państwa powinny wprowadzić zrozumiałe ustawodawstwo dotyczące prawa do informacji i ochrony whistleblowerów, jak również przepisów ograniczających konflikt interesów wśród osób dzierżących urzędy publiczne;
 • Organizacje społeczne powinny stosować najwyższe standardy dotyczące przejrzystości i rzetelności w prowadzonej przez siebie działalności;
 • Należy udzielić wsparcia dla porozumień w zakresie inicjatyw antykorupcyjnych na szczeblu regionalnym m.in. poprzez Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych - Program Rządów w Regionie Arabskim.

   

    Źródło: Transparency International

    Zobacz raport TI
   

do góry