Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Powiedzcie, co zrobiliście!” w Dniu Wolności Prasy

10.05.2010 Montevideo. Z okazji przypadającego na dzień 3 maja Światowego Dnia Wolności Prasy, uruchomiona została nowa inicjatywa „Powiedzcie, co zrobiliście!”, która ma pomóc w udzieleniu odpowiedzi na pytanie o łatwość uzyskania dostępu do informacji na temat podjętych działań antykorupcyjnych w 30 państwach świata.

Pomysłodawcami akcji „Powiedzcie, co zrobiliście!” (ang. Tell us what you’ve done!) są Access Info Europe, instytucja pozarządowa zajmująca się walką o swobodę dostępu do informacji publicznej oraz Transpartency International (TI). Jej celem jest zweryfikowanie, czy rządy państw stosują się do Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji oraz innych antykorupcyjnych umów, których są stronami.

Jak poinformowała niezależna agencja prasowa Mercopress, do władz w 30 państwach biorących udział w akcji równocześnie wystosowane zostaną zapytania dotyczące podejmowanych przedsięwzięć antykorupcyjnych oraz realizacji zapisów wynikających z zawartych konwencji antykorupcyjnych. Pozwoli to zobrazować stopień przejrzystości państw w podejściu do kwestii walki z korupcją.

Gillian Dell, koordynator przedsięwzięcia z ramienia TI, wyraził opinię, że dostęp do informacji oraz walka z korupcją idą w parze. Ilość ujawnionych przez prasę przypadków nadużycia stanowiska dowodzi, jak istotna jest swoboda w dostępie do informacji publicznej.

Ustanowiony w 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Światowy Dzień Wolności Prasy poświęcony jest wolności i różnorodności prasy oraz prawy obywateli do dostępu do informacji publicznej.

Źródło: mercopress.com (4.05.2010)

do góry