Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

SEC śledzi źródła finansowania terroryzmu

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission - SEC) wszczęła obszerne dochodzenie w sprawie firm prowadzących interesy z krajami wytypowanymi przez Komisję jako finansujące terroryzm.

Aktualnie są to cztery państwa: Kuba, Iran, Sudan i Syria. Prowadzone działania mają na celu ustalenie czy dokonywane między kontrahentami operacje nie są wykorzystywane do wspierania działalności terrorystycznej.

Jak informują źródła zbliżone do sprawy, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy Komisja wystosowała pisma do kilku przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej oraz energetycznej. Zapytuje w nich o wewnętrzne metody regulacji stosowane przez firmy, mające przeciwdziałać korupcji w wytypowanych państwach. Podjęte działania mają na celu wykrycie ewentualnych naruszeń postanowień amerykańskiej Ustawy o zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA).

Pion Komisji, do którego zadań należy badanie finansów firm, wystosował do kilku z nich prośbę o informacje na temat obrotu handlowego z którymkolwiek z wytypowanych krajów, bowiem amerykańskie prawo federalne co do zasady nie nakłada na przedsiębiorstwa obowiązku publikowania sprawozdań finansowych.

Źródło: online.wsj.com (5.05.2010)

 

 

 

do góry