Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rekomendacje GRECO dla Turcji

Strasburg. 20 kwietnia 2010 roku Grupa Państw Przeciw Korupcji - GRECO opublikowała raport z trzeciego spotkania ewaluacyjnego nt. Turcji, w którym skupiono się na kryminalizacji przestępstwa korupcji i finansowaniu partii politycznych.

Przepisy dotyczące kryminalizacji korupcji stosowane w Turcji zostały uznane za niewystarczające. Według ekspertów GRECO, posiadają one kilka luk w stosunku do wymogów określonych w Prawnokarnej Konwencji o Korupcji Rady Europy. Bazując na tureckim prawie nie jest jasne, jakie zachowania mogą zostać uznane za łapownictwo.

Jedną z głównych wad stosowanego w Turcji systemu jest wąskie rozumienie przestępstwa łapownictwa, które wyklucza zachowanie korupcyjne nieposiadające cech zgody między stronami lub cech złamania kontraktu, czy niedotrzymania umowy przez urzędnika państwowego.

Kolejnym niedomaganiem, wskazanym przez GRECO jest słabe ujęcie w tureckim ustawodawstwie przekupstwa zagranicznego, międzynarodowego funkcjonariusza publicznego, sędziego lub arbitra (zgodnie z Protokołem Dodatkowym Prawnokarnej Konwencji o Korupcji), a także przekupstwo w sektorze prywatnym, czy powoływania się na wpływy. Turcji zarzuca się również nadużycia instrumentu czynnego żalu.

W przypadku finansowania partii politycznych uznano, że prawo tureckie spełnia wysokie standardy, które w dużej mierze pokrywają się z Rekomendacjami Komitetu Ministrów Rady Europy na temat Wspólnych Zasad Przeciw Korupcji w Finansowaniu Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych.

Praktyka pokazuje jednak, że stopień przejrzystości nie jest satysfakcjonujący. Istnieją duże luki w dokumentacji finansów partii. Nie jest ona również sprawdzana przez niezależnych audytorów. Obecnie kontrolę nad przestrzeganiem prawa dotyczącego finansowania partii politycznych sprawuje Trybunał Konstytucyjny. Sprawozdania finansowe partii nie są również publikowane. Co więcej, poszczególni kandydaci w wyborach oraz wybrani przedstawiciele nie podlegają pod przepisy dotyczące partii politycznych.

Podsumowując, od Turcji oczekuje się poprawy wydajności, gruntowności kontroli, a w efekcie wykrywania nieujawnionych darowizn, w tym darowizn niepieniężnych.

GRECO przygotowało dla Turcji 17 rekomendacji, które powinny być wprowadzone do połowy 2011 roku.

Źródło: coe.int
 

do góry