Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Indie: Korupcja zagraża bezpieczeństwu kraju

New Delhi. Wiceprezydent Indii, M Hamid Ansari, określił występującą w życiu publicznym korupcję jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Przyznał, że prawne oraz administracyjne kroki podejmowane w celu wypracowania norm etycznych na szczeblach władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej są „niedostateczne”.

„Korupcja w życiu publicznym stanowi dziś zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego  i musimy potraktować tę sprawę odpowiednio”, powiedział Ansari. Dodał, że eskalująca korupcja w różnych segmentach gospodarki skutkuje, osiągającą szeroką skalę, poważną przestępczością gospodarczą, oszustwami, praniem pieniędzy oraz finansowaniem działalności terrorystycznej.

Ansari przywołał również ustalenia raportu dokonane przez komisję ds. drugiej reformy administracyjnej, zgodnie z którymi korupcję potęgują trzy czynniki – tendencja do arbitralnego sprawowania władzy, olbrzymia asymetria władzy w społeczeństwie oraz polityka, która skazuje obywateli na łaskę państwa. W przeważającej większości przypadków korupcji, obywatel jest ofiarą wymuszenia łapówki, którą płaci, by uzyskać należne mu świadczenie.

Źródło: dnaindia.com (9.04.2010)

 

 

 

do góry