Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy system zgłaszania nadużyć do OLAF-u

Bruksela. Europejskie Biuro d/s Przeciwdziałania Nadużyciom (OLAF) podało, że od 1 marca tego roku można zgłaszać przypadki korupcji poprzez Internet. System zgłaszania nadużyć (Fraud Notification System – FNS) ma ułatwić urzędnikom i innym obywatelom Unii Europejskiej raportowanie podejrzanych spraw do OLAF–u.

Nicholas Ilett, pełniący obowiązki dyrektora Biura stwierdził, że sygnały o konieczności wprowadzenia takiego systemu wyszły od samych urzędników instytucji europejskich, którzy mimo teoretycznych gwarancji, są nieufni zgłaszając możliwą korupcję.

Po pierwsze, nowy system ma służyć informatorom. Z tego względu zaopatrzono go w czytelny interfejs. Po drugie, zgłaszając nadużycia anonimowo, detektywi ciągle mają możliwość dialogu z demaskatorami.

Przed powstaniem FNS, mieszkańcy państw Unii, a w szczególności pracownicy instytucji europejskich, wywiązując się z obowiązku ochrony interesów ekonomicznych Wspólnoty, korzystali z bezpłatnej infolinii i poczty elektronicznej. FNS ma być rozbudowaniem istniejącego systemu raportowania, a także umożliwić zadawanie pytań anonimowym osobom zgłaszającym przestępstwa w celu np. sprecyzowania informacji. System działa też w drugą stronę - pozwalając zwiększyć wiarygodność zgłoszeń.

Doniesienia mogą być składane na formularzach on-line dostępnych w każdym z języków Unii. Informacje są później weryfikowane przez profesjonalną obsługę, po czym następuje decyzja o podjęciu, bądź nie, śledztwa. Już w czasie fazy pilotażowej śledczy OLAF-u otrzymali kilka sygnałów, które skutkowały wszczęciem postępowania w sprawie.

Zgłoszenie internetowe musi zostać wypełnione w ciągu 20 minut. Zawiera ono prośbę o informacje o czasie i typie przestępstwa ( w tym przypadku można wybrać jedno z listy nadużyć). Oddzielny punkt dotyczy informacji, czy jest to zgłoszenie nowe, czy powtórne. W informacji można zarwrzeć opis możliwych nieprawidłowości, a także dołączyć pliki w formacie PDF, Word, Excel, HTML, Text i JPG. Opcjonalnie informator może wybrać możliwość dalszej komunikacji z OLAF-em poprzez zaznaczenie pola „utwórz bezpieczną skrzynkę”. Do każdego punktu istnieją proste instrukcje, a wypełnienie formularza zajmuje maksymalnie kilka minut.

Zgromadzone informacje będą przetrzymywane przez 20 lat, w przypadku wszczęciach przedmiotowego śledztwa, 10 lat w przypadku uzyskania informacji od kraju członkowskiego w ramach dwustronnego porozumienia, 3 lata w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Jeśli zgłoszenie nie leży w kompetencjach OLAF-u lub jest kwalifikowane jako bezprzedmiotowe, okres archiwizacji wynosi w tym przypadku maksymalnie 5 lat.

Nowy system działa na podstawie Regulacji 1073/99, 2185/96 i 2988/95.

Źródła: welcomeurope.com 9.03.2010; ec.europa.eu.03.2010
 

 


 

do góry