Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Antykorupcyjna niemoc ONZ

Agencja Associated Press (AP) ustaliła, że Organizacja Narodów Zjednoczonych drastycznie zredukowała liczbę dochodzeń prowadzonych w sprawie podejrzeń o korupcję i oszustwa w jej szeregach, tym samym potencjalnie zamiatając pod dywan przypadki kradzieży lub sprzeniewierzenia setek milionów dolarów.

Pośród zamrożonych postępowań znajduje się 5 dotyczących poważnych przypadków nadużyć mających mieć miejsce w Afganistanie, Iraku i Afryce.

Organizacją wstrząsnął przypadek ponad 2,2 tysiąca firm z ok. 40 państw, które współpracując z Saddamem Husseinem wyprowadziły 1,8 miliarda dolarów z przeznaczonego na pomoc humanitarną dla Iraku programu „Ropa za Żywność”.

W odpowiedzi w 2006 roku powołano specjalną jednostkę antykorupcyjną, Procurement Task Force (Specjalny Zespół ds. Zaopatrzenia), która w ciągu następnych 3 lat wykryła przynajmniej 20 spraw o poważnych rozmiarach, na łączną sumę powyżej miliarda dolarów. Sprzeniewierzone fundusze pochodziły z przetargów ogłoszonych przez ONZ oraz pomocy międzynarodowej.

Zespół dysponował 20 śledczymi pod dowództwem doświadczonego byłego amerykańskiego prokuratora generalnego Roberta Appletona. Efektem ich pracy były przynajmniej 4 wyroki skazujące, odzyskanie milionów sprzeniewierzonych dolarów, udowodnienie niewłaściwego postępowania u 17 pracowników ONZ oraz zakaz ubiegania się o kontrakty Organizacji dla 47 firm, ze względu na oszustwa oraz naruszanie przepisów.

Jednakże w 2009 roku ONZ zadecydował o likwidacji Zespołu oraz o przeniesieniu jego zadań do działu stałych dochodzeń w Biurze Nadzoru Wewnętrznego (Office of Internal Oversight Services' permanent investigation division). Od tego momentu zarówno liczba spraw zainicjowanych, prowadzonych, jak i zamkniętych spadła dramatycznie. Pozbyto się także większości śledczych pracujących w rozwiązanym Zespole, dowiedziała się AP.

Źródło: mainichi.jp (13.01.2010)

do góry