Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Poszukiwania następcy szefa OLAF-u

Bruksela. W związku ze śmiercią Dyrektora Generalnego Europejskiego Urzędu ds. Przeciwdziałania Nadużyciom (OLAF) Franza Hermanna Brünera, 12 grudnia 2010 odbyło się przesłuchanie komisarza ds. budżetu i planowania finansowego Algirdasa Šemety, do którego obowiązków będą obecnie należały także sprawy z zakresu działania OLAF-u.

Franz Hermann Brüner - długoletni Dyrektor Generalny OLAF-u zmarł 10 stycznia 2010 roku.  Od 1999 roku przewodniczył on pracy Urzędu. Jednym z największych osiągnięć Brünera było porozumienie z producentami papierosów, które zwiększyło o 2 miliardy euro wpływy do budżetu Unii i Państw Członkowskich. Inge Gräßle - sprawozdawczyni Europejskiego Urzędu ds. Przeciwdziałania Nadużyciom powiedziała, że Brüner uczynił walkę z korupcją chlubą Unii Europejskiej i jej mieszkańców.

Śmierć Brünera postawiła OLAF w niezwykle trudnym położeniu, ponieważ do wyłącznych prerogatyw Dyrektora Generalnego należą decyzje o rozpoczęciu dochodzeń i przekazaniu ich rezultatów do organów prokuratorskich poszczególnych krajów.

Gräßle wezwała Komisję Europejską do zawarcia porozumienia z Radą Europy oraz Parlamentem Europejskim zmierzającym do wyboru tymczasowego przedstawiciela i ogłoszenia naboru na stanowisko szefa OLAF-u.

W kwestii wyboru nowego Dyrektora Generalnego Parlament zmierza ku kandydatom posiadającym, z oczywistych względów, doświadczenie prokuratorskie bądź sędziowskie, co także ma gwarantować utrzymanie dotychczasowego poziomu pracy.

 
Źródło: eppgroup.eu (10.01.2010); OLAF
 

do góry