Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

MSW Czech przygotowało pakiet antykorupcyjny

23.12.2009. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Czech przygotowało tzw. „pakiet antykorupcyjny”, który ma m. in. wprowadzić instytucję świadka koronnego. Projekt nowego prawa antykorupcyjnego przewiduje odstąpienie od pociągania do odpowiedzialności podejrzanego, który pomógł ujawnić działalność zorganizowanej grupy przestępczej.

Jak informuje na swojej stronie internetowej dziennik "Mlada fronta dnes", pakiet obejmuje także instytucję tzw. agenta antykorupcyjnego oraz określa warunki, w których dopuszczalne jest „symulowanie chęci dopuszczenia się czynu karalnego”.  Projekt, który przewiduje nowelizację kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego oraz ordynacji podatkowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przesłało w ramach konsultacji do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Według nowelizacji instytucja świadka koronnego polegałaby na tym, że dopuszczalne byłoby zawieszenie postępowania karno-procesowego wobec osoby, która się przyzna, dostarczy informacji o zorganizowanej przestępczości, zobowiąże się naprawić wyrządzone szkody oraz zwróci całą korzyść, która pochodziła z przestępczej działalności. Jeśli spełni te wymogi, od zawieszenia postępowania nie dopuści się żadnego innego umyślnego czynu karalnego, a jej zeznania wydatnie przysłużą się zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, dopuszczalne stałoby się odstąpienie od pociągania do odpowiedzialności takiej osoby.

Obecny kodeks karny traktuje współpracę oskarżonego jako okoliczność łagodzącą i w przypadku niektórych czynów karalnych pozwala obniżyć dla takiej osoby karę do dolnego jej wymiaru. Zdaniem Ministerstwa to nie wystarcza, gdyż świadek nie ma żadnej gwarancji, że zostanie mu taka „korzyść” przyznana. W uzasadnieniu napisano, że dotychczasowa praktyka policyjna wskazuje niewystarczającą motywację obowiązujących przepisów dla osób uwikłanych w działalność w zorganizowanej grupie przestępczej do pomocy policji w ujawnianiu jej.

Pakiet zawiera także instytucję antykorupcyjnego agenta przygotowaną tak, by była zgodna z prawem, nie budziła wątpliwości i nie była uważana za policyjną prowokację. Wszystko musi wskazywać na to, że podejrzany popełniłby przestępstwo i bez aktywności agenta. Działanie agenta nie może także wywoływać zamiaru popełnienia czynu karalnego, jak napisało Ministerstwo.

Prace nad pakietem antykorupcyjnym czeski premier Jan Fischer ogłosił w październiku 2009 roku podczas prezentacji priorytetów swego gabinetu.

 

Źródło: idnes.cz (18.12.2009)

do góry