Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Interpol walczy z korupcją

Interpol jako największa organizacja policyjna na świecie wspiera inicjatywy antykorupcyjne od momentu zwołania Pierwszej Konferencji nt. Przestępstw Związanych z Korupcją, która odbyła się w Lyonie w 1998 roku.

W kręgu zainteresowania Organizacji są przede wszystkim powiązania korupcji z terroryzmem i innymi przestępstwami międzynarodowymi. Globalizacja wymaga, by służby wielu krajów współdziałały w celu wypracowania sposobów zwalczania tego typu przestępstw.

W tym celu między innymi, Interpol w 1998 roku powołał do życia multidyscyplinarną Grupę Ekspertów Interpolu ds. Korupcji (INTERPOL Group of Experts on Corruption - IGEC) oraz Międzynarodową Akademię Antykorupcyjną. Obie te inicjatywy wspierają działalność antykorupcyjną poprzez tworzenie standardów i programów, edukując, prowadząc badania i szkolenia, przeprowadzając dochodzenia i operacje odzyskiwania utraconych aktywów.

Obecnie Interpol ma na swoim koncie następujące inicjatywy:

- przyjęcie Listu Intencyjnego dla organów ochrony prawa podczas Zgromadzenia Ogólnego Interpolu, mającego miejsce w Korei w 1999 roku i stworzenie Kodeksu Etyki i Kodeksu Postępowania dla funkcjonariuszy;

- udostępnianie i porównywanie zasobów Biblioteki Najlepszych Praktyk, w tym strategii antykorupcyjnych, śledztw pod przykryciem, technik operacyjnych, ochrony świadków, ustawodawstwa antykorupcyjnego, prewencji, szkoleń i edukacji;

- określenie Światowych Standardów Zwalczania Korupcji w Policji, przyjętych przez Interpol podczas Zgromadzenia Ogólnego w Kamerunie w sierpniu 2002 roku, które promują wysokie standardy dotyczące uczciwości, prawości i etyki w strukturach organów ochrony prawa, zakreślają ramy, które pozwalają oprzeć się korupcji, a także wspierają rozwój metod zwalczania korupcji przez poszczególne kraje.  Standardy oprócz tego, że zwiększają efektywność służb ochrony prawnej, również stoją w zgodzie z duchem i literą Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciw Korupcji;

- Badanie na temat Prawości Policji, które wyznacza możliwości krajów członków Interpolu do zwalczania korupcji;

- międzynarodowy system krajowych punktów informacyjnych, dzięki którym służby różnych krajów mogą niezwłocznie rozpocząć współpracę w sprawach korupcyjnych.

Definicja korupcji opracowana przez Interpol:

Korupcja jest każdym czynem lub zaniechaniem osoby lub organizacji, publicznej lub prywatnej, naruszającym prawo lub zaufanie dla zarobku lub zysku

Źródło:Interpol.int
 

do góry