Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Francuski watchdog piętnuje raje podatkowe

20.07.2009. Francuski Watchdog - Katolicka Komisja na rzecz Rozwoju i Walki z Głodem (CCFD) - wydała raport na temat ogromnych sum, które zostały skradzione przez skorumpowanych przywódców państw i ukryte na kontach w zachodnich bankach.

Według obliczeń CCFD skorumpowane reżimy 30 krajów ukradły od 105 do 180 miliardów dolarów.

Autor artykułu zamieszonego na portalu ipsnews.net, Hilaire Avril, podaje, że drugi raport tej organizacji pokazał, iż jedynie 5 procent zasobów zostało odzyskanych, tj. 4.4 miliarda dolarów, a kolejne 2.7 miliarda zostało zamrożonych.

Sprzeniewierzone sumy są na tyle duże, że mają bezpośredni, negatywny wpływ na rozwój wielu krajów. W 2007 roku Grupa Banku Światowego i ONZ wyszły z inicjatywą zwaną StAR (Stolen Assets Recovery Initiative), która działa na rzecz większej transparentności i skuteczniejszego odzyskiwania sprzeniewierzonych funduszy. Organizacje te są zdania, że tylko w ciągu jednego roku korupcja powoduje wypompowanie z krajów rozwijających się od 20 do 40 miliardów dolarów.

Tak na przykład, Mobutu Sese Seko z Zairu (obecnie Demokratyczna Republika Konga), uciekł z kraju zabierając ze sobą 6 miliardów dolarów, zostawiając DRK z 13 miliardowym długiem. Dla porównania - budżet resortu zdrowia Konga na rok 2009, wg wskazań CCFD, wynosi 41 miliardów dolarów.

Źródło: ipsnews.net (15.07.2009)

do góry