Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Afryka: Drobna korupcja utrapieniem kontynentu

8.06.2009. Według przeprowadzonego dla Transparency International badania Światowy Barometr Korupcji 2009 (Global Corruption Barometer - GCB), najbardziej „przyzwyczajeni” do płacenia łapówek, są mieszkańcy Afryki. Jednak są oni również najbardziej przekonani o tym, że rządy ich państw podejmują próby zakończenia takich praktyk.

Badanie objęło swoim zasięgiem 69 krajów, z których dziesięć to kraje afrykańskie: Kamerun, Ghana, Kenia, Liberia, Maroko, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Uganda oraz Zambia.

Spośród ośmiu krajów najbardziej dotkniętych tak zwaną “drobną korupcją”, cztery były państwami afrykańskimi. W Liberii, 87 procent respondentów przyznało, że w zeszłym roku oni, bądź też członkowie ich rodzin zapłacili łapówki.  W Sierra Leone odsetek osób, które odpowiedziały podobnie wyniósł 62 procent, a  w Kamerunie i Ugandzie po 55 procent. Najmniejszy odsetek osób, które przyznały się do tak zwanej drobnej korupcji odnotowano w Nigerii i wyniósł on 17 procent.

W Kamerunie tylko co trzeci badany obywatel zawierza podejmowanym przez władze wysiłkom antykorupcyjnym. Najgorzej spośród krajów afrykańskich wypadł w tym zakresie Senegal. Tylko bowiem 16 procent obywateli tego kraju uważa podejmowane przez władze wysiłki za efektywne.               

Prawie we wszystkich badanych krajach, najmniejszym zaufaniem cieszą się urzędnicy państwowi..Oprócz Sierra Leone i Ugandy, respondenci z Ghany, Kenii, Maroka, Senegalu i Zambii, za najbardziej skorumpowaną grupę w społeczeństwie uznali urzędników administracji państwowej.

Badanie pokazało, że wielu mieszkańców Afryki jest skłonnych zapłacić wyższą cenę za usługę i skorzystać z oferty nieskorumpowanej firmy. Tak wypowiedzieli się mieszkańcy Kamerunu, Ghany, Liberii, Maroka, Senegalu, Sierra Leone, Ugandy oraz Zambii.

Źródło: modernghana.com (5.06.2009)

do góry