Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Filipiny: wzrost społecznego niezadowolenia

Manila. Przeprowadzone dla Transparency International badanie Światowy Barometr Korupcji 2009 (Global Corruption Barometer - GCB) wskazuje na wzrost społecznego niezadowolenia obywateli Filipin z rządowych wysiłków podejmowanych w celu eliminowania korupcji.

Według ponad trzech czwartych Filipińczyków, rządowe inicjatywy są nieudolne.

 
Opublikowany w dniu 3 czerwca br. raport TI pokazuje, że 77 procent filipińskich respondentów jest zdania, że „obecne działania rządu w zakresie walki z korupcją” są „nieefektywne”.

Niezadowolenie społeczne na poziomie 77 procent jest najwyższą odnotowaną wartością pośród siedmiu południowo-wschodnich krajów azjatyckich ujętych przez TI w badaniu oraz piątą najgorszą pośród 69 krajów ujętych w całym badaniu. Gorzej od Filipin wypadły jedynie: Izrael (86 procent), Litwa (84 procent), Korea Południowa oraz Argentyna (po 81 procent).

Za najbardziej skorumpowaną grupę zawodową uznawani są urzędnicy państwowi.

Źródło: newsinfo.inquirer.net (4.06.2009)

 

 

do góry